Slováci chtějí postavit širokorozchodnou železnici z Ukrajiny do Rakouska

Dobrá (Slovensko) – Slovensko, Ukrajina a Rusko dnes podepsaly memorandum o výstavbě nové tratě vedoucí z Ukrajiny přes slovenské území do Vídně. Od většiny slovenských železničních tratí se má lišit tím, že bude širokorozchodná. Mezi kolejnicemi má být stejná vzdálenost jako v zemích bývalého Sovětského svazu. Slováci chtějí mít trať za 122 miliard korun postavenou do deseti let.

Slovenská širokorozchodná železnice by podle ředitele Ruských železnic Vladimira Jakunina měla umožnit rychlejší dopravu zboží z Asie do Evropy. „Dobudování tratě by umožnilo bezproblémovou dopravu a překládku zboží mezi Tichým oceánem a Evropou,“ řekl Jakunin. Cesta nákladního vlaku z Asie se podle něj díky nové trati zkrátí o čtyři dny.

Podle slovenského ministra dopravy Ľubomíra Vážného zatím nebyl stanoven způsob financování projektu. Výstavba ale podle něj nebude hrazena ze státního rozpočtu. Zájem stavět údajně projevila Ukrajina, Rusko, Japonsko, a také některé další asijské státy.

Trať by podle Vážného pomohla rozvoji slovenského hospodářství a výrazně by se zvýšil objem mezinárodní železniční přepravy, která prochází Slovenskem.

Tzv. širokorozchodná trať má mezi kolejnicemi 1520 milimetrů. Rozchod kolejí běžně používaný v Evropě činí 1435 milimetrů.