V českých školách ubývá výuky náboženství

V dřívějších dobách tvořila výuka náboženství hlavní součást učební náplně českých škol. V současnosti se ve vzdělávacích institucích objevuje výjimečně a podle statistik počet dětí navštěvujících náboženství stále klesá.

Za posledních 5 let navštěvovala ve škole náboženství asi jen 3 % z celkového počtu žáků a toto číslo stále klesá. Podle průzkumů České biskupské konference se v roce 2003 účastnilo hodin náboženství necelých 52 tisíc žáků základních a středních škol, zatímco o pět let později to bylo zhruba o 10 tisíc dětí méně. Jejich počet ve školách ale celkově klesá a v důsledku nedostatku dětí ubývá také počtu škol. Další procento dětí navštěvuje přímo některou ze 72 církevních, převážně katolických škol.

Zákon umožňuje výuku náboženství na kterékoli škole jako nepovinný předmět. Nezbytnou podmínkou je, aby o ni rodiče žáků projevili zájem. Pokud se takových žadatelů najde alespoň 7, škola zorganizuje hodiny náboženství. Její zajištění pak přechází na místně příslušnou farnost. Podle ministerstva školství výuka stagnuje a ani církevních škol nepřibývá.