MHD ve většině měst bude na Štědrý večer jezdit jenom zřídka

Praha – O vánočních svátcích a na Nový rok bude MHD v českých městech jezdit podle víkendových jízdních řádů. Během pracovních dnů budou ve většině případů platit prázdninové jízdní řády.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

V Českých Budějovicích budou o svátcích 24.–26. prosince také na Nový rok platit na všech linkách nedělní jízdní řády. Ve dnech 29.–31. prosince a také 2. ledna budou platit na všech linkách jízdní řády pro prázdninový provoz. Na Štědrý den a na Silvestra budou některé linky ukončeny již ve večerních hodinách. Provoz bude v obou dnech utlumen po 17. hodině.

JIHLAVA

Jihlavský dopravní podnik se rozhodl, že bude 24.–26. prosince jezdit podle nedělních jízdních řádů a 31. prosince jako v pracovní den. Pro městskou dopravu ve vysočinském krajském městě nebudou o svátcích platit žádná další omezení.

ZLÍN

Ve Zlíně, kde provozuje MHD Dopravní společnost Zlín-Otrokovice budou 24.–26. prosince a 1. ledna platit víkendové jízdní řády. V pracovních dnech mezi svátky bude městská doprava jezdit podle jízdních řádů pro pracovní dny s omezeními vyplývajícími z práznin. Na Štědrý den a na Silvestra večer bude provoz omezen.

OLOMOUC

Dopravní podnik města Olomouce zavede na Štědrý den sobotní provoz. Odpoledne bude omezen provoz a po 17. hodině přestane jezdit většina linek s výjimkou tramvají číslo 1 a 7 a nočních autobusových linek 51, 52 a 53. Na Boží hod 25. prosince a na Štěpána 26. prosince budou tramvaje a autobusy jezdit podle nedělních jízdních řádů s několika omezeními zejména na autobusech číslo 27 a 60. V pondělí a úterý 29. a 30. prosince nebudou jezdit posilové školní linky. Ty nevyjedou ani na Silvestra a 2. ledna, kdy bude na většině zbylých linek platit jízdní řád pro pracovní dny. Odpoledne 31. prosince nebudou jezdit autobusy 25, 27 a 60. Na Nový rok bude platit nedělní jízdní řád s několika omezeními.

PARDUBICE

Pardubická MHD bude 24. prosincejezdit jako v neděli, provoz ale bude ukončen po 18. hodině. Během dvou vánočních svátku 25. a 26. prosince budou platit víkendové jízdní řády. Na Silvestra 31.12.2008 pojedou spoje jako v pracovní den, provoz bude ukončen po 20. hodině. Dne 1. ledna bude zaveden nedělní provoz, některé linky ale zahájí provoz později.

HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové bude MHD jezdit 24.–26. prosince podle nedělního jízdního řádu. Na Štědrý den bude provoz zastaven po 18. hodině. Od 29. do 31. prosince a 2. ledna nepojedou školní spoje, některé výpomocné spoje a linka 24R, na zbylých linkách se bude jezdit podle jízdních řádů pro všední den. Na Silvestra budou po 19. hodině jezdit pouze vybrané spoje na linkách 2, 3, 6, 7, 9, 12 a 24. Na Nový rok budou platit nedělní jízdní řády, MHD ale začne naplno jezdit až v 8 hodin.

LIBEREC

V Liberci bude městská doprava24. prosince jezdit podle sobotních jízdních řádů, provoz bude ukončen v 18:30. Ve svátečních dnech 25. a 26. prosince budou platit nedělní jízdní řády, na Boží hod ale vyjedou první spoje až v 7:30. Další mimořádností bude až předčasné ukončení provozu 31. prosince. MHD na Silvestra přestane jezdit ve 21 hodin, předtím se bude jezdit jako v pracovní den. 1. ledna bude v severočeské metropoli platit nedělní jízdní řád, tramvaje a autobusy ale vyrazí do ulic až od 7:30.

ÚSTÍ NAD LABEM

Autobusy a trolejbusy v Ústí nad Labem budou ve svátečních dnech 24., 25. a 26. prosince a 1. ledna jezdit podle nedělních jízdních řádů. Na Štědrý den bude postupně ukončen provoz na linkách MHD po 19. hodině. Noční vozy linek 53, 56, 101, 102 v provozu od 19 hodin do 25. prosince do 8 hodin. Až potom vyjedou na Boží hod první denní spoje. Až v 8 hodin začne provoz ústecké MHD také na Nový rok. 29. a 30. prosince budou autobusy a trolejbusy jezdit podle jízdních řádů pro pracovní dny, linky 14, 58 a 59 ale nebudou v provozu. Na Silvestra bude MHD jezdit podle jízdních řádů pro všední dny, ale jen do 21 hodin. Potom začnou jezdit noční spoje, které zůstanou v provozu až do 8 hodin druhého dne.

CHOMUTOV

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova budou platit omezení na Štědrý den a na Silvestra. 24. prosince budou poslední spoje MHD vypraveny v 18:30 hod. 31. prosince bude potom MHD jezdit do 20 hodin. Potom bude jezdit pouze linka 11.

PLZEŇ

V Plzni bude MHD na Štědrý den jezdit podle jízdních řádů pro sobotu. Po 19. hodině začne na tramvajových linkách 1, 2 a 4 a trolejbusech 13 a 16 platit noční provoz, jezdit budou také noční autobusy. Další linky přestanou jezdit většinou mezi 19. a 22. hodinou. Ve dnech 25. a 26. prosince budou platit nedělní jízdní řády s několika omezeními. Na Boží hod začne denní provoz až po 8. hodině. Na Silvestra 31. prosince bude plzeňská MHD jezdit podle všednodenních resp. prázdninových jízdních řádů, provoz ale ustane po 19. hodině. Potom bude zajištěn noční provoz stejnými linkami jako 24. prosince. Na Nový rok se potom bude jezdit jako v neděli s obdobnými omezeními jako 25. prosince.