Střediska pro ranou péči pomáhjí novorozencům se zdravotním postižením

Praha - V posledních třech letech v České republice stoupl počet nedonošených dětí. Nejrizikovější skupina předčasně narozených si do života často přináší zdravotní postižení. Právě takovým rodinám pomáhají Střediska rané péče.

V péči o extrémně nezralé novorozence patří česká medicína ke světové špičce. Lékařům se daří zachraňovat děti už od 24. týdne těhotenství s porodní váhou nad 400 gramů. Práce mají rok od roku více, počet nedonošených dětí roste. „Přičítáme to zvyšujícímu se věku prvorodiček, zvyšujícímu se počtu vícečetných těhotenství a zvyšujícímu se podílu imigrantů,“ vysvětluje Zbyněk Straňák z Ústavu pro péči o matku a dítě.

Velká část předčasně narozených dětí trpí zdravotními komplikacemi, jako jsou různé formy dětské mozkové obrny, poruchy sluchu, poruchy zraku. Postižení znamená ohromnou zátěž pro rodiče. Společnost pro ranou péči nabízí pomoc hned po předčasném porodu. Hlavním cílem je umožnit rodinám, aby náročnou péči zvládly samy a nemusely dávat dítě dávat do ústavní péče.

Střediska rané péče fungují už v sedmi městech. Terénní pracovnice jednou za měsíc až dva vyjíždějí do rodin na konzultace. „Konzultace trvá zhruba tři hodiny. Jedná se vždycky o zajištění rodičů, co potřebují, rozhovor s nimi, poradenství a doporučení následných služeb,“ vysvětluje ředitelka Společnost pro rannou péči Terezie Hradílková.

V rámci takzvané preventivní péče nemusejí rodiče za služby platit. Střediska peníze získávají z velké části od ministerstva práce a sociálních věcí, zbytek jde z rozpočtů krajů, obcí nebo od soukromých dárců. Sedm Středisek rané péče zajišťuje služby pro většinu republiky. Přesto uvažují o zřízení osmého místa mezi Pardubicemi a Olomoucí, kde ještě musí za rodinami dojíždět zbytečně dlouhé vzdálenosti. 

Středisko rané péče
Středisko rané péče