Tříkrálová sbírka skončila, podpoří seniory či handicapované

Olomouc - V neděli skončila tříkrálová sbírka. Pracovníci charity dnes začali s rozpečeťováním kasiček a počítáním vykoledovaných financí. Podle koordinátora sbírky Marka Navrátila již sečetli v moravských regionech zhruba 15 procent vybraných peněz. Konečnou výši výtěžku budou znát pracovníci charity ve čtvrtek. Peníze jsou určeny na přímou pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám v nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Po skončení sbírky vždy odnesou pracovníci charity zapečetěné kasičky na obecní nebo městský úřad, kde se oficiálně rozpečetí a peníze se v přítomnosti obecního úředníka sečtou. Peníze zapsané do protokolu podle hodnot jsou poté znovu přepočítány v sídle arcidiecézní charity. Například v olomoucké arcidiecézi koledovalo přes čtyři tisíce skupin koledníků a v šesti stech šedesáti pokladničkách se tam ukrývalo přes tři miliony korun.

Hlavní část financí, které skupiny Kašparů, Melicharů a Baltazarů vykoledovaly, by měla nakonec také zůstat tam, kde působily. Charita by měla v daných reginech zanechat šedesát procent vykoledovaných peněz. Adéla Adámková z olomoucké charity již dobře ví, k čemu získané finance poslouží. „Výtěžek bude použit na vznik středisek pečovatelské služby…,“ říká Adéla Adámková.

Video Reportáž Ivy Němcové
video

Reportáž Ivy Němcové

Do sbírky přispěla také Česká televize, jejíž tříkrálový koncert pro koledníky vynesl zhruba čtyři sta tisíc korun.