Iniciativa za stavbu Kaplického knihovny chystá manifestaci

Praha - Po nedávné smrti světoznámého architekta Jana Kaplického zesílily hlasy volající po stavbě Národní knihovny v Praze podle jeho návrhu. Minulý týden vystoupila se svým prohlášením skupina fanoušků blobu, která vzešla z internetové komunikace portálu. Uskupení se posléze rozhodlo přejít z prostoru virtuálního do občanského sektoru a kvůli tomu se transformovalo do občanské iniciativy Demokracie staví. Iniciativa již dokonce chystá do Prahy na 5. února manifestaci.

Manifestace se má uskutečnit 5. února na Staroměstském náměstí a začátek pořadatelé plánují na 18.30. Členové iniciativy Demokracie staví si dali za cíl podobnými akcemi vyvíjet společenský tlak na politickou reprezentaci, který v ideálním případě vyústí ve stavbu Kaplického blobu na Letné. „Nejsme tak naivní, abychom věřili, že po jedné manifestaci se věci pohnou zásadním způsobem kupředu, ale věříme, že to bude první krok a budou následovat další,“ uvedl pro ČT jeden ze zakládajících členů iniciativy Michal Pečeňa.

Z prohlášení iniciativy Demokracie staví:

„Pokud dopustíme, aby odvážné projekty, které posouvají meze naší představivosti a zpochybňují konvence, byly smeteny ze stolu jen proto, že jsou nám cizí, připravíme nejen budoucí generace, ale i tu naši, o právo být součástí pokroku.“

Michal Pečeňa soudí, že situace po smrti architekta Kaplického se změnila. Zatímco za autorova života byl hlavním propagátorem stavby knihovny sám Jan Kaplický, po jeho úmrtí přichází na řadu právě veřejný hlas a občanská iniciativa, které převezmou tuto štafetu. Pečeňa věří, že právě hlas veřejnosti přiměje politickou reprezentaci, která se v minulosti proti Kaplického návrhu postavila, aby přehodnotila svůj postoj.