Češi stále více upozorňují na nepovolené kácení stromů

Praha - Češi se stále více zajímají o přírodu kolem sebe. Alespoň to vyplývá z čísel České inspekce životního prostředí. Roste totiž počet podnětů, kterými lidé upozorňují na nedovolené kácení stromů a poškozování přírody. Loni to bylo víc než 1000 stížností a inspekce na jejich základě zjistila 300 případů porušení zákona. Vedle kácení stromořadí kolem silnic roste podle inspektorů počet případů likvidace dřevin v městských vnitroblocích kvůli výstavbě.

Kácení stromů podél silnic je podle inspektorů velký problém, koncem zimy by z okolí silnic mohlo zmizet několik tisícovek stromů. Pokácet je chtějí správci silnic a obce. Inspekce už proti tomu bojuje třetím rokem. Letos proto oslovila obce a správce silnic, aby jí zaslaly, co a kde hodlají likvidovat.

Agentura ochrany přírody a krajiny také posuzuje případy, kdy někdo kousek od místa vykácených dřevin nechal postavit reklamní poutače. „Víme o případech, kdy došlo k vykácení stromů podél cest, s tím, že se tam následně objevily billboardy,“ stěžuje si Jaromír Kosejk ze zmiňované agentury. 
 
Každý vykácený strom by mělo nahradit několik nových

Správci silnic a starostové měst hájí kácení okolo silnic ochranou zdraví řidičů. Na kácení reaguje také novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou nyní posuzuje sněmovna. Podle návrhu bude každé kácení kolem silnic a železnic posuzováno ve správním řízení. Navíc bude možné uložit náhradní výsadbu tam, kde bude kácení povoleno.

Inspekce také vypracovala metodiku, podle níž by měly úřady vypočítávat, kolik nových stromků má správce vysadit na místo jednoho pokáceného. Zohlednit tak chce léta, po která strom rostl. Za jeden pokácený strom by podle metodiky mělo být vysazeno tolik malých, aby se součet plochy jejich korun za pět let po vysázení rovnal ploše koruny pokáceného stromu.

Inspektorům loni velmi pomohl rozsudek Nejvyššího správního soudu, který rozhodoval o kácení lip ve Skutči kvůli stavbě hypermarketu. Soudci totiž rozhodli, že jsou stromy veřejným zájmem.