Fond ohrožených dětí čelí trestnímu oznámení za nakládání s osobními údaji

Praha - Vedení Fondu ohrožených dětí (FOD) v čele s ředitelkou Marií Vodičkovou čelí trestnímu oznámení kvůli údajnému zveřejňování citlivých údajů o dětech, pro něž hledají adoptivní rodiče nebo pěstouny. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) provedl kontrolu FOD v souvislosti se zveřejňováním osobních údajů dětí na internetu. Trestní oznámení podal na základě kontroly inspektor ÚOOÚ, podle kterého vedoucí pracovníci fondu porušili zákon o právní ochraně dítěte. Rozhodnutí ÚOOÚ zatím není pravomocné, FOD může k jeho závěrům do měsíce podat připomínky. Vodičková s argumenty úřadu nesouhlasí. Organizace se podle ní snaží jednat v nejlepším zájmu dětí.

„Byly zde zjištěny závažné nedostatky s neoprávněným nakládáním s osobními údaji dětí. Inspektor se dokonce výjimečně odhodlal podat trestní oznámení na vedení fondu, kde je podezření i z porušení mlčenlivosti na základě zákona o sociálněprávní ochraně dětí,“ řekl na tiskové konferenci předseda ÚOOÚ Igor Němec. Celou záležitost nyní podle něj převezme státní zastupitelství pro Prahu 1.

Informace zveřejněné na internetu mohou podle Němce děti poškodit u spolužáků nebo učitelů a mohou mít dopad na jejich budoucí život. Úřad proto také uložil fondu situaci napravit, například stáhnout webové stránky, na kterých děti k adopci nabízí. Anonymitu dětí podle dřívějšího vyjádření úřadu pravděpodobně nedodržuje více organizací. Němec proto doufá, že nynější kroky ÚOOÚ proti Fondu ohrožených dětí postačí, aby i ony své chování změnily.

Vodičková: Šokovalo mě, že úřad dokonce podal trestní oznámení

Marie Vodičková:

„Podle mě musí mít trestný čin určitou společenskou nebezpečnost a nevím, co je nebezpečného na tom, že najdeme domovy pro desítky dětí.“

Podle Vodičkové je ale fotografie dítěte nebo sdělení jeho osudu často jedinou možností, jak případné zájemce o adopci zaujmout. „Děti jsou tam v podstatě anonymní, fotografie je většinou stará několik let,“ řekla ČT Vodičková. K výkonu sociálněprávní ochrany není podle ní potřeba žádný souhlas: „Pokud hledáme náhradní rodinu pro děti, pro které ji nejsou schopni najít státní úřady, tak to výkon sociálněprávní ochrany je.“

Vodičková se domnívá, že se tak do náhradních rodin podaří dostat i děti s těžkými handicapy, které by jinak zůstaly v ústavech. „Internet mi dal prvotní impulz. Když se probíráte obrázky a informacemi, zjišťujete, na co jste schopen dosáhnout,“ potvrdila žadatelka o svěření dítěte do péče Marcela Studecká. FOD navíc není jediný, který pro děti prostřednictvím internetu hledá novou rodinu. Praxe je pro mnoho dětských domovů běžná. I na ně ale podle Úřadu na ochranu osobních údajů dojde. 

Předseda úřadu už dříve uvedl, že podle něj není nutné pro vyhledávání vhodných dětí či žadatelů zveřejňovat jejich osobní data. Zejména na internetu by se podle něj měly o dětech objevit pouze anonymní a obecné informace, v žádném případě však jména nebo dokonce fotografie. Kritizoval také inzeráty, ve kterých sdružení popisují chování a problémy dětí: „Takovéto údaje lze poskytnout až užší skupině žadatelů.“

ÚOOÚ prověří i databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Úřad zahájil i kontrolu centrální databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle SÚKL budou osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem. ÚOOÚ ale po konkretizaci informací došel k názoru, že vznikající databáze vzbuzuje velké pochybnosti. Předpokládá, že se kontrolu podaří dokončit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2009, na jehož konci má být databáze zprovozněna. Němec se proto plánuje sejít i s nově jmenovanou ministryní zdravotnictví Danielou Filipiovou.