Policie bude beztrestně přijímat nelegální zbraně

Praha - Majitelé nelegálně držených zbraní je mohou od února do konce července letošního roku beztrestně odevzdat policii. Jde například o vojenské zbraně, krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, brokovnice a malorážky. Amnestii vyhlásila policie v souvislosti s novelou zákona o zbraních. Lidé je mohou předat do úschovy kterémukoliv útvaru policie, majitel nemusí uvést žádné vysvětlení, jak byla zbraň pořízena.

Policie vystaví na odevzdanou zbraň potvrzení o převzetí do úschovy. Následně si ověří, zda zbraň náhodou už nemá svého vlastníka, a vyhlásí pátrání po původu odevzdané zbraně. Předá ji ke kriminalistické expertize, aby vyloučila podezření, že s touto zbraní byl v minulosti spáchán trestný čin nebo přestupek.

Jsou-li výsledky šetření negativní, považuje osobu, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten může ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení zbraně.

Zbraňová amnestie se podle Dagmar Bednarčíkové z policejního prezidia osvědčila v letech 1996 a 2003. Lidé v obou případech odevzdali více než 3000 zbraní. Cílem tohoto ustanovení novely zákona o zbraních je snížit počet ilegálně držených zbraní.