Ministr školství chce více prostoru pro výuku o komunismu

Praha - Ministr školství Ondřej Liška představil několik bodů iniciativy svého rezortu, který by měl podpořit větší intenzitu výuky o období komunistického Československa. Ocenil alternativní způsoby výuky, především projekt organizace Člověk v tísni, který nese název Jeden svět na školách. Podle Lišky by učitelé měli vést výuku moderních československých dějin otevřeným způsobem a podle posledních poznatků. Právě události druhé poloviny minulého století by se podle plánů ministerstva měly stát klíčovou látkou učiva.

Iniciativy ministerstva školství mají vést podle Lišky k živé výuce moderních dějin. MŠMT se chystá realizovat především 4 iniciativní kroky pro výuku. Jde o vydanou metodickou příručku „Jak učit evropské dějiny 20. století“ od Roberta Stradlina. Příručku si můžete pročíst zde. Na zlepšení výuky moderních dějin již dlouhodobě pracuje také česko-německá komise pro učebnice dějepisu. K situaci má přispět rovněž vzdělávání učitelů v oblasti dějepisu nebo připravovaný metodický pokyn MŠMT ke zdůraznění výuky dějin 20. století, který ministerstvo připravuje ve spolupráci s výzkumným ústavem pedagogickým. V platnost by měl vstoupit od roku 2010.

Organizace Člověk v tísni uspořádala v září 2006 průzkum k výuce moderních dějin na českých základních a středních školách. Podle něj z 252 učitelů základních a středních škol 77 % odpovědělo, že chybějí učební pomůcky pro výuku československých dějin o totalitních režimech. Vedle toho třeba z 1 000 studentů středních a základních škol odpovědělo pouze 19 %, že mají dostatečné znalosti o období komunistické totality. Až 60 % studentů ví o době komunismu málo nebo nic. Ovšem 78 % studentů projevilo v průzkumu zájem dozvědět se o této éře více.

Ondřej Liška:

„Výuce dějin 20. století je v dějepisu věnováno málo prostoru.“

 „Často se vytýká výuce dějepisu, že je příliš mnoho učiva a příliš málo času. Tenhle problém nemůže být vyřešen tím, že navýšíme výuku dějepisu o další hodiny. Nelze učit všechny historické události stejně podrobně. Je potřeba vybírat a na vybraných tématech dojít k užší interpretaci. Řada učitelů již toho schopna je, mnozí však ne,“ řekl ministr Ondřej Liška.

Člověk v tísni pořádá alternativní výukové projekty

O české historii v době komunistického režimu dlouhodobě ve školách
informuje projekt Příběhy bezpráví, uspořádaný právě společností Člověk v tísni. „Řada učitelů se výuky tohoto období bojí,“ vysvětlil ředitel
projektu Příběhy bezpráví Karel Strachota. Starší pedagogové podle něj na výuku moderních dějin v období komunismu vůbec nebyli připraveni.

K plánům začlenit do výuky novodobých dějin pouze setkávání s obětmi režimu se ostře vyjádřili komunisté. Taková výuka podle nich není objektivní. „Minulá doba přece nemusí být interpretována pouze politickými vězni. Stojím si za názorem, aby o době socialismu hovořili k mladým lidem také zástupci z jiných oblastí. Nemusíme o naší minulosti hoviřit výhradně pouze v negativním kontextu,“ uvedl poslanec za KSČM Václav Exner. 

Nový metodický pokyn by učitelé dějepisu měli dostat do rukou ještě letos tak, aby podle něj mohli začít učit od nového školního roku.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/190/18964.jpg
  • Učebnice novodobých dějin autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/649/64862.jpg