4. únor - Den boje proti rakovině

Praha - Čtvrtý únor je světovým dnem v boji proti rakovině. Po celém světě dnes budou probíhat setkání a vědecká sympozia, která mají za cíl informovat veřejnost i pacienty o této nemoci. V Česku se tento den slaví potřetí a záštitu nad ním drží Liga proti rakovině. Ta se zároveň stará i o Evropský týden prevence proti rakovině děložního čípku i o dlouhodobé programy nádorové prevence.

Na začátku roku 2000 se v Paříži sešla víc než stovka zástupců vlád, sdružení, organizací a firem zapojených ve výzkumu rakoviny. Cíl byl jasně dán, a to zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí. Datum, kdy se toto setkání konalo, bylo vyhlášeno světovým dnem proti rakovině.

Naděje pro léčbu rakoviny: léky šité na míru  

Nárůst nových rakovinových onemocnění má řadu příčin. Jednou z nich je stárnutí populace. „S prodlužováním střední doby lidského života se více lidí dostává do rizika. Věk sám o sobě je rizikovým faktorem. Dalšími příčinami jsou zevní faktory a životní styl. Čím je populace vyspělejší, tím větší je riziko,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy Luboš Petruželka.

V posledních několika letech ale došlo k rozvoji léků, které odhalují molekulární procesy odpovědné za vznik rakoviny. „Jsou to léky takzvaně “šité na míru„. Jsme schopni identifikovat molekulární chybu a léky na ni zacílit. Pořád ale platí, že rozhodující pro úspěch léčby je včasná diagnostika,“ dodal Petruželka. 

Test na rakovinu tlustého střeva zdarma 

Pro odborníky i laickou veřejnost se v Praze koná sympozium. Na něm se zájemci dozví informace o novinkách v léčbě nebo o tom, jak pečovat o nemocné, kteří prodělali chemoterapii. Na Olomoucku můžou zase zájemci navštívit ordinace sítě Moje ambulance, kde si zdarma vyzvednou test na rakovinu tlustého střeva a konečníku.

Podle statistik jen tomuto druhu rakoviny ročně podlehne čtyři a půl tisíce Čechů a počet diagnostikovaných nádorů narůstá. Podle lékařů se ale zároveň snižuje úmrtnost nádorových onemocnění díky tomu, že se onemocnění daří zachytit včas.

Ilustrační foto
Ilustrační foto