Po letech chválí kurikulární reformu ředitelé, učitelé i žáci

Praha - Na českých školách se kurikulární reforma osvědčila. Podle výsledků výzkumu Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) si přechod z centrálně stanovených učebních osnov na výuku podle vlastních vzdělávacích programů chválí ředitelé, učitelé i žáci. Mimo jiné sleduje kurikulární reforma kvalitnější osvojení znalostí, dovedností a postojů, které žáci ve svém životě uplatní.

V době svého zavádění se reforma setkávala u učitelů spíše s rozpaky a nejistotou. V současnosti hodnotí přes 60 % učitelů její dopady jako pozitivní. Překvapením je mínění školních ředitelů. V jejich řadách si reformu chválí celých 90 %. Podle některých z nich otevřel učební program možnosti pro individuálnější přístup učitelů ke způsobu a obsahu výuky.

Za negativní aspekt tvorby školních vzdělávacích programů považují učitelé nedostatek financí. Náročná tvorba programů totiž zůstala podle pedagogů zcela bez finančního ohodnocení. Stejně tak naplňování některých dalších možností, mezi něž patří třeba rozšíření nabídky volitelných předmětů, zůstává otázkou financí, kterých se ale nedostává.

Žáci mají nejraději informatiku, nejméně oblíbeným je český jazyk 

Také většina žáků v průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 2000 školáků z šestých tříd, vnímají důsledky reformy pozitivně. „Minimálně naprostá většina z nich zaznamenala, že se učí podle nových učebních plánů,“ hodnotí situaci ministr školství Ondřej Liška. Ve výrazné většině si studenti považují toho, že jim učitelé věnují dostatek pozornosti (88,5 %), a také jim výuka připadá celkově zajímavá a baví je (82,2 %). Jeden z hlavních cílů reformy, a sice průřezovost témat v rámci různých předmětů, si uvědomily čtyři pětiny žáků. Při hodnocení zajímavosti výuky ocenilo nejvíce žáků probírání zajímavých témat (70,5 %), diskuzi o zajímavých věcech (66 %) a řešení zajímavých praktických úkolů (42,4 %). V žebříčku nejzajímavějších předmětů u školáků kraluje informatika, zeměpis a dějepis, naopak za nejméně zajímavý považují žáci český jazyk.

Hodnocení reformy učiteli
Hodnocení reformy učiteli
Více fotek
  • Hodnocení reformy učiteli autor: ČT24, zdroj: ÚIV http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/665/66499.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/665/66498.jpg
  • Oblíbenost předmětů autor: ČT24, zdroj: ÚIV http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/666/66502.jpg