V České republice vrcholí IX. ročník soutěže Sestra roku

Praha - Odborná redakce časopisu Sestra letos vyhlásí již IX. ročník soutěže Sestra roku. Ocenění udělovaná v kategoriích Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání, budou slavnostně předána 10. února v Praze. Soutěž je podle šéfredaktorky časopisu Martiny Pelikánové koncipovaná jako poděkování všem sestrám za to, co pro své pacienty vykonávají. Kromě sester je určena i porodním asistentkám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Záštitu nad soutěží má Dagmar Havlová za Nadaci Vize 97.

„Cílem soutěže bylo ocenit práci sester, protože je to práce velmi náročná a ne vždy si toho veřejnost cení,“ uvedla šéfredaktorka časopisu Sestra Martina Pelikánová. Kritériem pro účast v soutěži je podle ní nadstandardní přístup k povolání i k pacientům: „Povolání sestry je v podstatě poslání.“ I když se soutěž jmenuje Sestra roku, kandidátem nemusí být jen žena. Jeden z titulů získal v roce 2006 i muž.

Alena Melanová:

„Je smutné, že se o sestrách začíná mluvit až tehdy, když je jich nedostatek.“

Uchazeči se do soutěže sami nominovat nemohou, kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, zástupci odborných společností nebo pacienti. Sestry ale musí s nominací souhlasit. Jednotlivé kandidáty poté hodnotí dvě nezávislé poroty. Redakce časopisu navíc uděluje i čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Minulý rok ho získala pracovnice Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství Alena Melanová.

Bakalářské studium pro sestry funguje v České republice od roku 1992. Řada sester ale kvůli špatným finančním podmínkám odchází pracovat do zahraničí. Podle Melanové jde řádově o 500 až 600 sester, což podle ní není mnoho. Dříve ale jejich řady doplňovaly sestry ze Slovenska, které měly v České republice lepší podmínky. Před dvěma lety se ale platy obou států téměř vyrovnaly a zdravotních sestřiček je nyní nedostatek.

Časopis Sestra vyhlašuje každý rok soutěž o Sestru roku
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24