Výdaje na nemocenské dávky poklesly o tři miliardy

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení vyplatila meziročně na nemocenském o tři miliardy korun méně. Zatímco v roce 2007 správa na dávkách nemocenské vyplatila 27,9 miliardy korun, loni 24,8 miliardy korun. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti loni oproti roku 2007 poklesl o více než o pětinu, meziročně se rovněž výrazně snížil celkový počet zaměstnanci prostonaných dní. Vzrostla naopak průměrná doba, kterou nemocní pracovníci strávili v pracovní neschopnosti.

Pravidla pro vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci se v roce 2008 třikrát měnila. Kvůli zavedení vládní reformy lidé loni od ledna do konce června nedostávali v prvních třech dnech nemoci žádné dávky. Ústavní soud poté tuto praxi zrušil.

Z rozhodnutí ministerstva práce lidé proto v červenci a srpnu pobírali i v prvních třech dnech nemoci 60 procent základu příjmu stejně jako od čtvrtého dne nemoci. Od září poté zaměstnanci měli v prvních třech dnech nemoci nárok na 25 procent vyměřovacího základu. Od ledna v prvních třech dnech nemoci opět žádné náhrady nejsou.