Počet vykázaných domácích násilníků klesl v Praze meziročně o 25 případů

Praha – V Praze bylo v loňském roce o 25 případů vykázání z domova méně oproti předloňským 59. Sestupný trend vykázaných domácích násilníků zaznamenala většina intervenčních center v Česku. O tom, že by v Praze ubývalo i domácího násilí, ale nižší čísla prý nesvědčí. Policie může osoby, které ubližují svým nejbližším, vykázat ze společné domácnosti od ledna 2007.

V prvním roce po zavedení této možnosti vykázali policisté v republice celkem 862 lidí. Loni počet vykázaných lidí poklesl o pětinu. Podle Bílého kruhu bezpečí se pod pokles mohla podepsat i fluktuace v řadách policistů. „Policisté, nejsou-li proškoleni, se tento institut bojí používat,“ uvedla Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí.

V roce 2008 vykázala policie v Praze 34 agresorů z domova. Domácího násilí ale podle radního pro sociální oblast Jiřího Janečka neubývá. Dokazuje to fakt, že na Intervenční centrum, které pomáhá lidem ohroženým domácím násilím, se v roce 2007 obrátilo 1320 lidí a v roce 2008 dokonce 1670 lidí. „Téměř 140 kontaktů bylo zaznamenáno letos v lednu,“ dodal Janeček.

Při domácím násilí převažují jako útočníci muži. Stále častěji se ale objevují případy násilí dospělých dětí vůči rodičům. Roku 2007 se jich v Praze týkalo šest případů vykázání z 59, loni sedm z 34. Za letošní leden to byl jeden případ z pěti. Podle Janečka šlo o dospělého syna, který opakovaně ohrožoval nožem rodiče, se kterými bydlel. Obviňoval je ze svých životních neúspěchů, požadoval po nich peníze a vyhrožoval zabitím. Ve většině takových případů jsou prý násilníci závislí na alkoholu nebo drogách. Nejčastěji však dochází k násilí mezi manželi a partnery.

Zákon umožňuje policistům vykázat násilníka z domácnosti na deset dní. Soud může lhůtu následně prodloužit o měsíc, v ojedinělých případech až o rok. Policisté by zároveň měli do 48 hodin o vykázání informovat Intervenční centrum provozované Centrem sociálních služeb Praha, které má ohroženým osobám poskytnout právní, psychologickou či jinou pomoc.

Domácí násilí
Zdroj: ČT24
Autor: Martin Šesták