Dědička Ferdinanda d'Este neuspěla, mobiliář na Konopišti patří státu

Benešov - Okresní soud v Benešově dnes zamítl žalobu Sofie z Hohenbergu, pravnučky majitele konopišťského panství Františka Ferdinanda d'Este. Žena se snažila dokázat, že majitelem mobiliáře zámku Konopiště byl její dědeček a Ferdinandův syn Maxmilián, jehož je dědičkou. Sofie z Hohenbergu tvrdí, že konfiskace majetku jejího rodu v roce 1921 byla nezákonná. Její předkové totiž nepatřili k panovnickému rodu Habsburků. Obhájce Hohenbergové Jaroslav Brož se proti rozsudku odvolá. V případě neúspěchu se chce obrátit i k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 

Soudkyně Petra Šturcová ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvedla, že Maxmilián ke dni své smrti nebyl majitelem zmíněných věcí. „Bylo nepochybně prokázáno, že žalobkyně a její právní předchůdce Maxmilián Hohenberg jsou nebo byli přímými potomky Františka Ferdinanda,“ uvedla s tím, že podle konfiskačního zákona z roku 1921 tak byl jejich majetek vyvlastněn. 

Obhájce Hohenbergové Jaroslav Brož tvrdí, že se šance jeho klientky na navrácení majetku zvýší po zrušení části konfiskačního zákona z roku 1921, podle nějž o majetek přišli i potomci Františka Ferdinanda. Brož proto při minulém jednání vyzval Okresní soud v Benešově, aby podal Ústavnímu soudu podnět ke zrušení této části konfiskačního zákona. „Jde o procesní věc, chceme nápravu bezpráví, František d'Este vyčlenil své děti z nároků na trůn, proto neměl být majetek konfiskován,“ dodal Brož.

Soud ale na Brožovu výzvu nereagoval. „Ústavní soud už několikrát indikoval, že nelze připustit takový výklad obecných předpisů, který by vedl k rozšíření majetkových restitucí nad rámec nároků vyplývajících z restitučních předpisů,“ uvedla Šturcová. Připomněla, že se nelze domáhat ochrany vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. únorem 1948, pokud zvláštní restituční předpis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy majetkové újmy.

Hohenbergová se snaží dokázat právoplatnou rodinnou příslušnost 

Majetek Hohenbergů byl zestátněn na počátku 20. let minulého století zároveň s veškerým majetkem rakouského panovnického rodu Habsburků v českých zemích. Podle Hohenbergové ale její předkové k panovnickému rodu nepatřili. Její pradědeček, následník trůnu František Ferdinand d'Este, se totiž po takzvaně nerovném sňatku s českou hraběnkou Žofií Chotkovou musel dopředu zříci nástupnických práv pro své děti Ernsta, Maxmiliána a Žofii. Právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ale už dřív předložila archivní dokumenty, podle kterých potomci Františka Ferdinanda členy habsburského rodu byli.

Sofie Hohenbergová tvrdí, že majetek jejího děda a jeho sourozenců neměl být v roce 1921 zahrnut do konfiskace habsburského majetku. Podle Brože tehdy byly Ferdinandovy děti sirotky a rakouskými občany a jako takovým se jim nedostalo žádné kompenzace ani z reparačních fondů.

Interiér romantického zámku
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24