Změny v učebních plánech mají u žáků úspěch

Praha - Proměna tuzemského školství nastartovaná minulý rok, která dala vyučujícím volnější ruce v tvorbě učební náplně, má u žáků úspěch. Na vlastní kůži začali reformu poprvé zkoušet loňští prvňáci a šesťáci, a právě druzí jmenovaní si nový přístup učitelů chválí: Učitelé nám věnují dostatek času, výuka nás zajímá a baví, poprvé jsme si uvědomili souvislost mezi některými předměty. Vyplývá to z průzkumu, který mezi dvěma tisíci žáky 6. tříd provedl Výzkumný ústav pedagogický.

„Řada žáků hovoří o zajímavé a pestřejší výuce, jako je větší příklon k praktickým činnostem v jednotlivých předmětech,“ řekl Jan Tupý z Výzkumného ústavu pedagogického. „To je ten neobtížnější úkol, který máme: vtáhnout žáka do děje, aby byl aktivní,“ podotkla ředitelka ZŠ Sokolská v Liberci Ludmila Moravcová.

Šesťáci sice mohou být ovlivněni přechodem na druhý stupeň, kde je učí noví učitelé, přesto se podle průzkumu zdá, že je na nich znát změna způsobená novými vzdělávacími programy. Většina děti také ocenila, že se na rozdíl od minulosti často mohly podílet na tom, jak hodiny ve škole probíhaly.

Za výrazně pozitivní považují žáci i to, že se mají ve školách na koho obrátit. „Mají pocit, že se mohou se svými problémy někomu svěřit, že na škole vždycky někoho najdou, když mají nějaké potíže,“ dodala Bohumila Beranová z Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Průzkum ukázal, že nejoblíbenějším předmětem je v šestých třídách informatika následovaná zeměpisem a dějepisem. Nejméně zajímavé jsou chemie a český jazyk.