Vláda projedná protikrizový plán Národní ekonomické rady vlády

Praha - Národní ekonomická rada vlády doladila recept na léčbu krize, který má už dnes předložit vládě. Zahrnuje například snížení sociálního pojištění nebo zrychlené odpisy pro firmy. Naopak v protikrizovém plánu chybí zavedení takzvaného švarcsystému. Východiska z útlumu ekonomiky hledal Topolánkův kabinet a Národní ekonomická rada vlády celý víkend. Premiér Topolánek jej považuje za slibný a uvažuje o tom, že s ním spojí osud celé vlády.

Plán počítá se snížením sociálního pojištění, zrychlenými odpisy pro firmy nebo zateplováním bytových domů a dalšími investicemi do infrastruktury. Náklady na opatření budou činit podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče určitě desítky miliard korun, ale měly by se vyplatit. „Pokud poskytujeme garance, tak za každou vydanou korunu umožníme například přijetí úvěru ve výši pětinásobku vynaložené koruny,“ uvedl Gandalovič.


Naopak protikrizový plán neobsahuje zavedení takzvaného šrotovného a švarcsystému. Ten spočívá v tom, že podnik místo zaměstnanců na tu samou práci najímá živnostníky, čímž ušetří peníze za zdravotní a sociální pojištění. „Nejdůležitější věc pro podniky je snížení sociálního pojištění, tam by mělo dojít k velkým úsporám a prevencím nezaměstnanosti. My se snažíme nezaměstnanosti předcházet,“ konstatoval analytik ČSOB Tomáš Sedláček.

Podle premiéra Topolánka překročí schodek veřejných rozpočtů hranici tří procent hrubého domácího produktu, což je mezní limit nutný pro přijetí eura. Stát přesto nechce jít cestou dalšího zadlužování - opoziční návrhy s růstem rozpočtového schodku ale víceméně počítají. „Myslím si, že se stát musí zadlužit pro pomoc občanům, a to například dotacemi úroků z úvěrů,“ řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Protikrizový plán na nedělním jednání NERV a ekonomických ministrů představilo ministerstvo financí. NERV tyto návrhy projednal a oponoval. Premiér Mirek Topolánek by měl plán ve středu představit poslancům.

Výběr ze schválených návrhů na řešení krize:

Podpora podnikání a soukromých investic:

 • motivovat zárukami banky, aby půjčovaly podnikům
 • snížit zálohy na daně z příjmu firem i živnostníků
 • uvolnit pravidla pro tvorbu daňově uznaných rezerv
 • zrychlit odpisy v 1. a 2. skupině
 • zrychlit vracení DPH
 • možnost odepsat si jednorázově drobný majetek za 60.000 Kč

Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti:

 • zavést slevu na sociálním pojištění
 • podporovat dopravu v regionech
 • získat co nejvíce peněz z EU na podporu regionů
 • zavést „švarcsystém“
 • podpora exportu, obnova a posílení úvěrových linek:
 • kapitálově posílit státní banky - exportní banku, záruční a rozvojovou banku a EGAP
 • akceptovat širší vějíř zástav ze strany ČNB
 • zvážit zavedení částečné garance provozních úvěrů
 • zrychlit odepisování klasifikovaných pohledávek

Podpora restrukturalizace a insolvenčních procesů:

 • zajistit insolvenční řízení v koncernu, omezení zápočtů v insolvenci
 • garantovat půjčky podnikům v reorganizaci
 • zjednodušit pravidla pro oddlužení
 • zavést povinnost uvádět roční úrok u spotřebních úvěrů

Podpora vědy, výzkumu a inovací (VVI):

 • udržet tempo růstu výdajů na VVI
 • podpořit investice do VVI ze soukromých peněz
 • poskytnout záruky na úvěry podnikům pro potřeby VVI

Podpora ekologických a infrastrukturních výdajů - zrychlení výdajů do:

 • zateplování veřejných budov a panelových domů
 • energetických úspor domácností
 • oprav silnic a dopravních staveb

Podpora školství a vzdělávání:

 • provést reformu školství podle „Bílé knihy“
 • zavést hodnocení efektivity a kvality škol
 • otevřít vysoké školy praxi a trhu práce
Člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24