Někteří vězni komunismu a odbojáři možná dostanou odškodnění

Praha- Bývalí vězni komunismu, odbojáři a pozůstalí po nich, kteří nemají český důchod, by mohli získat jednorázový příspěvek jako odškodnění za útrapy. Mohl by činit 72násobek příplatku či zvláštního příspěvku, které se v podobných případech už nyní k penzi vyplácejí. Schválila to dnes sněmovna. Zákon začne platit, pokud jej odhlasuje Senát a podepíše prezident.

V Česku se lidem, kteří působili v odboji a věznil je komunistický režim, i pozůstalým po nich vyplácejí příplatky k důchodu, které se každoročně zvyšují. Osoby, které penzi v Česku nedostávají, na ně ale nemají nárok. Jsou to například muži a ženy, co pobírají důchod na Slovensku či jinde v cizině nebo ho nemají vůbec. Upozornila na to Konfederace politických vězňů a Český svaz bojovníků za svobodu. Podle ministra práce Petra Nečase byly jejich připomínky oprávněné.

Jednorázové odškodnění se stanovilo podle průměrné doby dožití, uvedl ministr. Podotkl, že vyplácení pravidelných příplatků bez důchodů by bylo velmi administrativně náročné. Odškodnění bude činit 72násobek příplatku či zvláštního příspěvku k důchodu, který by člověk dostával, pokud by českou penzi pobíral. 

Žádosti vyřídí správa sociálního zabezpečení 

Lidé budou moci o jednorázový příspěvek požádat příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení. Pokud žijí v cizině, budou moci žádost podat na českém zastupitelském úřadě. Pokud by žadatel do vyřízení zemřel, mohou odškodnění získat jeho dědici. Vdovci a vdovy po lidech, kteří padli, byli popraveni či zahynuli ve vazbě, vězení nebo koncentračním táboře, mohou dostat k částce podle délky odbojové činnosti zemřelého 3000 korun. Pozůstalým potomkům pak může připadnout 2400 korun.

Příspěvek pro odbojáře a bývalé vězně by mohlo získat asi 200 lidí. Částka by se v průměru měla pohybovat kolem 170 000 korun. Celkové náklady by tak podle odhadů mohly činit 35 milionů korun. Do příspěvků pro vdovy, vdovce a sirotky by mohlo putovat 137 milionů korun. Rozdělit by si je mohlo asi 4500 osob.

Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení