Česko má unikátní encyklopedickou cestu do pravěku

Praha - Pravěk Čech se dočkal rozsáhlé encyklopedie, která je ve světě zcela neobvyklá. Tak dnes archeolog světového jména a znalec tohoto historického období Evžen Neústupný vykreslil osmisvazkové dílo, které má 1445 tiskových stran, obsahuje množství map, tabulek, nákresů i fotografií. Dílo vznikalo 7 let a pracovalo na něm 49 odborníků z 15 vědeckých institucí.

„Toto dílo vychází po 30 letech od minulého pokusu shrnout pravěké dějiny Čech,“ říká pro ČT editor prvního dílu Martin Kuna z Akademie věd ČR. Myšlenka vydat nové kompendium vznikla podle ředitele Archeologického ústavu Luboše Jiráně kolem roku 2000. Minulá publikace o českém pravěku je totiž poplatná době svého vzniku a za třicet let se v archeologii také mnoho událo. Projekt provázela hned na počátku smůla, protože byl ústav v roce 2002 zasažen povodní, která práce na něm na dva roky přerušila, uvedl ředitel.

Encyklopedie přináší informace o mnoha nových archeologických metodách, které se za poslední desítky let v oboru objevily. Martin Kuna připomněl například leteckou archeologii, které komunistický režim nepřál. Tento průzkum podle něj dokáže odhalit stopy po pravěkých lidech i pod vegetační pokrývkou. Průlomem byla také archeogenetika, která odhalila například příbuznost různých vzdálených lidských skupin. „Dokáže stopovat příbuzenství hluboko do minulosti, ale nejen příbuzenství, ale i původ populací,“ dodal Kuna.

Další díly shrnují poznatky o době kamenné přes období bronzové, halštatské, laténské, dobu římskou až po stěhování národů. Tím už podle české vědecké tradice pravěk v české kotlině končí. Následují středověk, který začíná invazí Slovanů do českých zemí. Archeologové neopomněli připomenout, že dějiny středověku, které by mohly soutěžit s Archeologií pravěkých Čech na své autory teprve čekají.

Archeologické naleziště
Archeologické naleziště