T-Government přinese úřady do televize

Praha – Projekt tzv. T-Governmentu slibuje, že si lidé budou moci pomocí svého televizoru vyřídit například různé výpisy z katastrů či sledovat jednání obecního zastupitelstva. Má to být možné díky digitálnímu vysílání. Dohodu o spolupráci na projektu T-Government dnes podepsala Česká televize zastoupená generálním ředitelem Jiřím Janečkem a ministerstvo vnitra zastoupené ministrem Ivanem Langerem.

Systém bude fungovat nezávisle na vysílání České televize a je dalším krokem k digitalizaci státní správy. „Každá obrazovka bude vlastně jakýmsi Czech Pointem, jejímž prostřednictvím každý občan, který bude chtít, bude moct komunikovat se státem, vyřizovat si věci, které potřebuje,“ přiblížil ministr Langer.

První pilotní projekty T-Governmentu by měly být uvedeny do zkušebního provozu v závěru letošního roku. Začátek řádného provozu informačního systému lze očekávat v dalších letech, kdy by se měla nabídka informačních služeb postupně rozšiřovat. Do systému, který bude fungovat jako samostatný digitální kanál v rámci veřejnoprávního multiplexu, budou moci být zapojeny nejen centrální úřady, ale i obce, města a kraje.

„Můžeme pomoci něčemu, co lidé zajisté uvítají. Aby byli lépe informováni z pohodlí svých domovů,“ uvedl generální ředitel ČT Jiří Janeček.

Česká televize poskytne know-how pro vývoj potřebných aplikací, a poté jako operátor zajistí šíření informací prostřednictvím regionálně členěné sítě digitálního zemského vysílání. „Ta by měla umožnit selektivní zásah regionů až do úrovně vyšších územně správních celků. Takový systém informování obyvatel najde své uplatnění nejen ve všedním životě, ale i v případě krizových situací, jakými jsou průmyslové havárie či živelní pohromy,“ podotkl Štěpán Janda z tiskového oddělení ČT.