V Kolíně vzniká silniční obchvat, Rakovník na něj stále čeká

Kolín/Rakovník – Doprava v Kolíně se za dva roky zklidní. Silnice I/38, která dnes prochází středem města, bude od prosince 2010 vedena po obchvatu, jehož stavbu dnes zahájilo Ředitelství silnic a dálnic. Naopak Rakovničtí mají zatím smůlu. Stavba obchvatu jejich města, v jehož centru se scházejí tři frekventované silnice, je v nedohlednu. Stále ještě není dokončená projektová dokumentace a městu se také nedaří vykoupit od soukromníků pozemky, po kterých by měl okruh vést. Opozice tvrdí, že za průtahy může vedení radnice.

Součástí téměř osmikilometrového kolínského obchvatu budou tři mimoúrovňové křižovatky, dvanáct mostů a sedm protihlukových stěn a valů. Projekt počítá s úpravami železniční trati i stávajících komunikací, přeložkami inženýrských sítí, stavbou nových přístupových komunikací i výsadbou zeleně.

Nová silnice povede jižně od centra Kolína a bude procházet katastrálními
územími Kolína, Štítar, Polep, Nové Vsi a Nebovid. Trasa je vedena převážně po zemědělsky využívaných pozemcích, v dílčích částech se přibližuje k zástavbě. A právě nevyřešené majetkové spory dlouho bránily zahájení stavby. Někteří vlastníci pozemků nepřistoupili na podmínky jejich výkupu, bylo proto zahájeno vyvlastňovací řízení. „Je šest nevypořádaných pozemků, z nichž u pěti probíhá vyvlastňovací proces,“ řekl generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Podle starosty Kolína Jiřího Buřiče usiluje Kolín o stavbu obchvatu už téměř 40 let. Městem v současnosti projede denně kolem 30 tisíc aut, situace se zhoršila po vstupu Česka do Evropské unie a po otevření automobilky TPCA v nedaleké průmyslové zóně. Nový obchvat má stát 2,7 miliardy korun.

V Rakovníku se nestaví, radnice nezná některé majitele

V Rakovníku jedná s majiteli pozemků radnice a zatím se jí to nepodařilo. Průtahy při jednáních kritizují někteří opoziční zastupitelé. Tvrdí, že se vedení města o obchvat dostatečně nezajímá. „Na posledním zastupitelstvu mi přišlo, jako když hrajeme fotbalové utkání a hrajeme si na to, kdo to první kopne do autu,“ kritizoval radu opoziční zastupitel Marcel Chládek.

Starosta Zdeněk Nejdl kritiku odmítá. Podle něj je problém v tom, že se majitelé pozemků, po nichž má vést obchvat, nechtějí dohodnout na ceně. „Nedaří se to, protože vlastníci pozemků chtějí daleko víc peněz za metr čtverečný než je cena podle znaleckého posudku a než jsou obvyklé ceny,“ uvedl starosta Nejdl.

Některé majitele navíc radnice vůbec nezná, protože nežijí na adrese uvedené v dokumentech, které mají městští úředníci k dispozici.

Do financování rakovnického obchvatu by se měl zapojit také Středočeský kraj – stavba by se totiž mohla napojit na plánovanou rychlostní silnici R6 vedoucí do Karlových Varů. Stane se tak ale pouze tehdy, stihne-li město předat krajským úředníkům do konce  června hotovou projektovou dokumentaci. 

Výstavba obchvatu ovšem vychází na třičtvrtě miliardy korun a už teď je jasné, že ani krajské peníze stačit nebudou. Nutná proto bude finanční pomoc státu i strukturálních fondů.