Na toku Moravy v Jihomoravském kraji platí třetí stupeň

Brno - Třetí povodňový stupeň už platí po celém toku řeky Moravy v Jihomoravském kraji. Dnes před polednem ho vodohospodáři vyhlásili v Lanžhotě, od soboty platí ve Strážnici. Do dnešního rána tam voda dál stoupala až na 678 centimetrů, tedy 28 centimetrů nad hranici třetího stupně. Po 09:00 už se však nezvyšovala. Podle místostarostky Hodonína Milany Grauové voda v Hodoníně zaplavila některé zahrádky, v nejníže položených místech je jí půl metru. Zástavby by se ale dotknout neměla. Kromě řeky Moravy hladiny rozvodněných toků nadále klesají. Na dolních tocích řek výška hladiny zůstává a dále neroste.

V Hodoníně jsou připraveni na další vzestup vody. Bytový dům u elektrárny, kde při minulých záplavách bývaly největší potíže, chrání nízká stěna z pytlů naplněných pískem. „Předpokládáme, že po nejbližších 15 až 20 hodin bude hladina stoupat. Jdou k nám kubíky vody, které jsou z bočních přítoků mezi Kroměříží a Hodonínem,“ popsala Grauová. V Hodoníně však mají ještě asi čtyřiceticentimetrovou rezervu do doby, než by situace začala být kritická, dodala.

Při minulých povodních městu uškodila především voda z Kyjovky, která se vlévá do Moravy pod městem. Na Moravě se pak vytvořila zpětná vlna, která město zaplavila. Letos jsou už na Kyjovce v provozu protipovodňová vrata, takže zpětné vzdutí Moravy by nastat nemělo. „Z Kyjovky jdou do Moravy jen asi tři kubíky vody,“ řekla místostarostka.

Hasiči začali čerpat vodu ze sklepů blízko řek

Zatímco na Moravě kulminaci hladiny ještě čekají, na ostatních tocích v kraji voda opadává. Hasiči už také ze sklepů domů blízko řek začali čerpat vodu. Po 10:00 zasahovali v Brně-Obřanech u řeky Svitavy a v Břeclavi na nábřeží Dyje. Druhý povodňový stupeň - pohotovost zůstává v platnosti na Dyji a řece Jihlavě. Na Dyji vodohospodáři vodu zachycují v nádržích. Například do Vranovské přehrady přitékalo dopoledne 138 metrů krychlových vody za vteřinu, ven vypouštěli zaměstnanci povodí 95 kubických metrů.

Druhý stupeň dnes ve 13:00 platil v horní části povodí Sázavy, na Dyji, na Lužnici v Klenovicích, Nežárce v Hamru, Jihlavě v Brancouzích, Svratce v Židlochovicích, na Labi v Děčíně, Odře ve Svinově a na dolní Moravě. Naopak v Plzeňském kraji již Úslava poklesla na první stupeň povodňové aktivity a v Olomouckém kraji Třebůvka také poklesla na úroveň bdělosti. Dnes by podle hydrologů měly nadále kolísat hladiny řek odvodňujících Českomoravskou vrchovinu, celkově by ale jejich hladiny měly klesat. Na tocích v povodí Odry očekávají také poklesy hladin řek.

Záplavy
Záplavy