Evropa má mluvit o vnitřní integraci a rozšíření má směřovat na Balkán

Praha - Premiér Mirek Topolánek (ODS) dnes vystoupil na konferenci předsedů zahraničních výborů parlamentů EU s příspěvkem k otázce evropské integrace. Na jednání šéfů výborů sedmadvacítky zdůraznil, že po ratifikaci Lisabonské smlouvy by měla Evropa otevřít důkladnou debatu o podobě své vnitřní integrace, a to především ve světle současné hospodářské krize. Na jednání, které hostí Poslanecká sněmovna, se hovořilo také o míře spolupráce s USA, či angažovanosti Unie na Blízkém východě.

Dopady hospodářské krize podle premiéra vedou některé členské země EU k tomu, že nerespektují dohodnutá pravidla. Podle Topolánka se často uchylují k protekcionismu a ekonomickému nacionalismu. Takové jednání členských zemí si právě žádá hlubší debatu o vnitřní integraci EU. Topolánek se vyslovil rovněž pro prohloubení spolupráce s USA, ovšem i tady zdůraznil nutnost reflektovat dopady hospodářské krize.

Na pořad jednání přišlo pochopitelně také téma zahraniční politiky Evropské unie. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg zdůraznil, že v otázce rozšiřování EU by měla pokračovat integrace především směrem k balkánským zemím, konkrétně Chorvatsku a Černé Hoře. Schwarzenberg rovněž kriticky upozornil na nízkou angažovanost sedmadvacítky na Blízkém východě. Vyslání pouhé dvoustovky policistů do tohoto regionu považuje za nedostatečné. Ministr zahraničí vyzval k důkladnější a hlubší pomoci Blízkému východu.

Karel Schwarzenberg
Karel Schwarzenberg