Odvolání soudce Cepla je podle odborníků závažné rozhodnutí

Praha/Cardiff - Vrchní soud včera rozhodl o odebrání kauzy justiční mafie soudci Vojtěchu Ceplovi mladšímu. Teoretik práva Jiří Přibáň považuje rozhodnutí vrchního soudu za závažné a zároveň stěží uvěřitelné. Možnost odebrat soudce je podle Přibáně naprosto výjimečná. Ústavní právník Jan Kudrna se domnívá, že použití tak silného nástroje přivolává až zbytečnou pozornost.

Občanský soudní řád počítá s možností odejmout kauzu zákonnému soudci pouze ve dvou případech - pokud nebyl dodržen závazný právní názor, což v této věci není aplikovatelné, nebo pokud v řízení došlo k závažným vadám. Přibáň považuje odůvodnění vrchního soudu za diskutabilní a rozhodně podle něj nelze usuzovat, že došlo k závažným pochybením.

Existuje i nález ústavního soudu týkající se sice trestní věci, který však i v této oblasti judikoval, že jde o zcela výjimečné opatření. Vrchní soud bude tak podle českého teoretika práva ve velmi těžké situaci.

Jan Kudrna:

„Použít tak silný nástroj přivolává až zbytečnou pozornost.“

Každý proces má stránku hmotnou, ve které nalézáme právo. Rovněž je třeba dodržovat procesní správnost. Obě stránky mají podle Jana Kudrny z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK svou váhu a je na každém soudu, aby je spojil do jednoho. Podle Kudrny jsou zvraty v případu naprosto nečekané. „Použít tak silný nástroj přivolává až zbytečnou pozornost,“ dodal.

Jiří Přibáň upozornil, že případ má dvě roviny. Jde v něm o svobodu projevu, ale také o ústavní právo mít svého zákonného soudce. Z logiky věci podle něj kauza směřuje k přezkoumání ústavním soudem.