O Bendlově střetu zájmů rozhodnou zastupitelé později

Praha - Středočeští zastupitelé odložili hlasování o tom, zda jsou ministr dopravy Petr Bendl a zastupitel Vilém Žák (oba ODS) kvůli svým funkcím ve státní správě ve střetu zájmů. Podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) by oba měli být kvůli neslučitelnosti funkcí zbaveni mandátu. Hlasování se ale kvůli postoji KSČM přenese na červnové zasedání zastupitelstva. Do té doby nechá rada kraje k této věci vypracovat dva nezávislé právní posudky, které pak zastupitelé projednají.

Komunisté sociálním demokratům umožnili zařadit tento bod do programu, vzápětí ale avizovali, že navrhnou přerušení jeho projednávání do červnového zasedání, aby si k této věci mohli pořídit právní rozbor. „Vzhledem k tomu, že právní posudky k této záležitosti jsou rozporné, nejednotné, nechceme nikomu ublížit, proto bychom chtěli toto jednání přerušit,“ uvedla místopředsedkyně klubu KSČM Jiřina Fialová. Rath ale nejdříve tvrdil, že jednání o tomto problému bude ještě dnes a že má s komunisty dopředu dojednaný plán. Poté však sám navrhl jednání přerušit s tím, že rada kraje k věci vypracuje nové právní rozbory, což zastupitelé schválili.

Bendl a Rath ve křížku 

Rozprava, která předcházela hlasování, se vzápětí změnila ve slovní přestřelku mezi zástupci ODS a ČSSD. Rath prohlásil, že Bendl se zastupitelského křesla drží zuby nehty. Jeho předchůdce ve funkci to odmítl a poukázal na to, že peníze za práci v zastupitelstvu dává na sociální účely. „Považuji vaše rozhodnutí za skandální, za něco, co nemá v této republice obdoby,“ uvedl k záměru sociálních demokratů Bendl.

Rath zároveň ujistil, že Bendla určitě nechce vyštvat ze zastupitelstva kvůli jeho práci v tomto sboru. „Pokud vím, dnes jste promluvil asi dvakrát a většinou to nebylo moc k věci,“ poznamenal. Osobně by si prý nicméně přál, aby Bendl v zastupitelstvu setrval, protože je pro něj jako člen vlády přínosem. Musí se však vyhovět zákonu, dodal Rath. Občanští demokraté to označili za ironii.

Bendl již dříve namítl, že byl do ministerské funkce sice jmenován prezidentem, nicméně tímto krokem nevznikl žádný pracovněprávní vztah. Žák, který je šéfporadcem ministra zemědělství Petra Gandaloviče (ODS), zase poukázal na to, že je externistou. „On je ve stejném vztahu jako pokrývač, který dělá střechu na ministerstvu,“ postavil se na Žákovu obranu předseda klubu zastupitelů ODS Ladislav Kutík.

Zákon nehovoří jednoznačně 

Podle volebního zákona je funkce krajského zastupitele neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo v orgánu státní správy s celostátní působností, která je obsazována volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Mandát člena zastupitelstva kraje podle tohoto zákona zaniká okamžikem, kdy to z důvodu neslučitelnosti funkce vysloví příslušné zastupitelstvo.

Ministerstvo vnitra ale uvedlo, že funkce ministra a krajského zastupitele slučitelné jsou. Upozornilo také, že k zbavení mandátu zastupitele by byl zapotřebí důvod, který je nezpochybnitelný. Ustanovení volebního zákona však podle názoru ministerstva jednoznačný základ pro takový postup neposkytuje.