V tušimické elektrárně unikly desítky litrů kyseliny

Tušimice - V elektrárně Tušimice společnosti ČEZ unikla dnes brzy ráno v chemické úpravně vody kyselina chlorovodíková. Z elektrárny vyteklo několik desítek litrů kyseliny do záchytné kanalizační jímky, která je pro tyto účely pod nádrží, odkud se nyní přečerpává do neutralizační nádrže. Původní informace hasičů přitom hovořila až o 35 tunách. Příčinou havárie byla porucha na vypouštěcím ventilu. Nikdo nebyl zraněn, poškozeno zřejmě není ani životní prostředí, potvrdil pro ČT24 mluvčí ČEZ pro severní Čechy Ota Schnepp.

U kyseliny solné neboli chlorovodíkové záleží na její koncentraci. Nebezpečí hrozí při nadýchání se výparů. V tomto případě ale asi kyselina sloužila k průplachu a byla ředěná, po neutralizaci zbude prakticky jen sůl.

Havárii elektrárna nahlásila ústeckému oblastnímu inspektorátu České
inspekce životního prostředí. Po zjištění rozsahu havárie, která si
nevyžádala poškození životního prostředí, nebude nejspíš nutné přijímat
žádná opatření.

Uhelná elektrárna Tušimice II byla uvedena do provozu v letech 1973 až 1974. Má čtyři bloky o výkonu 200 MW. Stojí přímo u zdroje paliva, hnědouhelných Dolů Nástup Tušimice. Uhlí dopravují pásy od těžebních strojů až do elektrárny, takže odpadají náklady za přesun uhlí po železnici. Kromě výroby elektřiny je elektrárna také dodavatelem tepla, zejména pro město Kadaň a pro Doly Nástup Tušimice.