Pospíšil chce pomoci obětem trestných činů

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce do konce tohoto roku předložit vládě novelu trestního řádu, která by umožňovala obětem trestných činů žádat po pachatelích odškodnění za morální újmu. Poškození by podle návrhu, který ministerstvo v současné době připravuje, mohli vznést svůj požadavek u soudu během trestního řízení. Soud by následně rozhodoval o výši částky.

„Dnes bohužel trestní právo neumožňuje oběti trestného činu získat zadostiučinění od pachatele trestného činu,“ řekl dnes Pospíšil novinářům. Podle ministra totiž nyní může například znásilněná žena žádat od násilníka paradoxně náhradu za poškozené oblečení či věci, ale odškodnění za samotný traumatizující zážitek požadovat nemůže.

0Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil:

„Dnes většina zemí Evropské unie přemýšlí společně nad otázkou, jaké formy obrany takovýmto speciálním skupinám trestných činů má EU v rámci evropského práva poskytnout.“

Oběť by podle připravované novely sama zvolila částku, kterou chce od pachatele získat. Poté by o ní rozhodoval soud v rámci trestního řízení. Poškození by tak nemuseli absolvovat další dlouhotrvající civilní jednání. „Chceme, aby zákon umožňoval volnou úvahu soudu v částkách, které přiřkne. Nechceme, aby zde byly nějaké horní limity, které by svazovaly soud a stanovovaly často nedůstojné či směšné částky za řekněme brutální poškození oběti,“ uvedl Pospíšil. Ministerstvo podle něj zatím nerozhodlo, zda by novela opravňovala soudce i požadovanou částku zvýšit.

Posílit postavení poškozených by měl také připravovaný trestní řád a nový zákon o obětech trestných činů, které však podle ministra mohou nabýt účinnosti zhruba v roce 2012. Návrh nového trestního řádu například počítá s tím, že by oběti mohly podávat takzvané subsidiární žaloby. Jedná se o možnost nechat u soudu přezkoumat rozhodnutí státního zástupce, který zastavil stíhání pachatele. Zákon by pak měl zajistit pro oběti služby, ochranu a útočiště.

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil