Porodní dům U čápa uspěl ve sporu s ministerstvem

Praha - Pražský Porodní dům U čápa, který chce těhotným ženám nabídnout alternativu ke klasickým nemocničním porodnicím, uspěl se svou žalobou proti ministerstvu zdravotnictví. Městský soud v Praze dnes zrušil pro nezákonnost rozhodnutí ministerstva, které domu zamítlo registraci na provádění porodů za pomoci porodních asistentek. Ministerstvo se tak bude muset požadavkem domu na registraci dále zabývat. Společnost má v Praze 4 porodní dům, kde se však konají pouze školení porodních asistentek a kurzy pro těhotné. Několik let neúspěšně usiluje o to, aby v něm asistentky mohly vést i porody.

Ministerstvo zdravotnictví své zamítavé stanovisko, kterým potvrdilo předchozí rozhodnutí pražského magistrátu, zdůvodňovalo nedostatečným věcným a personálním vybavením domu.

Podle soudu ministerstvo ani magistrát nepostupovaly v souladu se zákonem, protože splnění či nesplnění konkrétních podmínek týkajících se vybavení posuzovaly na základě svého vlastního uvážení a znaleckých posudků, a nikoliv na základě konkrétní vyhlášky.

Podmínky mají být nastaveny předvídatelně

„Takový postup není správný, je nezákonný. Mohl by vést k nerovnosti, případně k libovůli, což zejména v oblasti rozhodování o poskytování zdravotní péče nepřichází v úvahu,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Jana Brothánková s tím, že podmínky, které musí žadatel o registraci splnit, by měly být nastaveny předvídatelným způsobem. Pražský magistrát ani další krajské úřady si tato kritéria nemohou stanovit individuálně. „Určitě porodní asistentky budou vítat, že bude konečně stanovena vyhláška nebo jiný právní předpis, na základě kterého budou stanovena přesná kritéria,“ domnívá se advokát Štěpán Holub.

Výrok rozhodnutí ministerstva byl navíc podle Brothánkové nepřezkoumatelný, protože neobsahoval dostatečně konkrétní skutečnosti. Soud také rozhodl, že ministerstvo musí uhradit náklady soudního řízení. Rozsudek lze nyní zvrátit pouze kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

Ženy, které nechtějí do porodnic, mohou rodit jen doma

Porodní asistentky, specialistky na péči o ženu v průběhu normálního, nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí, v Česku prosazují vznik porodních domů, které fungují například ve Švýcarsku, Belgii a Německu. České ženy, které se nechtějí uchýlit do nemocničních porodnic, zatím mohou rodit pouze doma.

Lékaři a odborné společnosti ale trvají převážně na tom, že ženy mají rodit v nemocnici, kde je v případě potřeby k dispozici specializovaná pomoc. „Porodní asistent není lékař, nedokáže zasáhnout a tvrdit, že rozpozná riziko, to je nesmyslná lež,“ domnívá se Jaroslav Feyereisl z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Ministersvo také poukazuje na nedostatek přístrojů, s tím ale porodní dům nesouhlasí: „Jsme vybaveni tak, aby bylo možné poskytnout péči během normálního porodu - máme tady například přenosný resuscitátor s kyslíkovou bombou nebo monitor ozev plodu,“ zdůrazňuje Zuzana Štromerová z Porodního domu U čápa.

Porodní dům U čápa
Porodní dům U čápa