V Praze jedná konvent evropských univerzit

Praha - Ve čtvrtek odpoledne se v Praze uskutečnila tisková konference, která zahájila 5. konvent Evropské asociace univerzit. Podtitulem konventu je téma "jak obstát v globálním měřítku - evropské strategie pro evropské univerzity". Hlavními mluvčími byli rektor UK Václav Hampl, ministr školství Ondřej Liška, evropský komisař pro vzdělávání, výchovu, kulturu a mládež Ján Figeľ, prezident Evropské asociace univerzit Jean-Marc Rapp a odstupující prezident Georg Winkler. 

Václav Hampl uvedl, že je pro Univerzitu Karlovu velká čest hostit zasedání konventu. Připomněl, že zvláštním úkolem konventu je připravit společné stanovisko všech 850 univerzit na ministerské setkání Boloňského procesu v Lovani. Ministr Ondřej Liška poděkoval Univerzitě Karlově a Evropské asociaci univerzit za pozvánku na zahájení konventu a připomněl funkci univerzit ve společnosti a jejich roli nositele demokratických hodnot. Ján Figeľ zdůraznil dlouhou cestu, kterou univerzity urazily od zahájení Boloňského procesu před deseti lety, a podporu, kterou Evropská komise univerzitám přináší.

Nastupující prezident EUA Jean-Marc Rapp považuje letošní konvent za mimořádně důležitý. Navázal na slova Václava Hampla, že by univerzity měly hledat společné strategie i v období hospodářské krize. „V krizi se leccos mění, ale duch spolupráce mezi univerzitami by měl zůstat,“ podotkl.

Odstupující prezident EUA Georg Winkler považuje za úspěch to, že univerzity začaly být brány za partnery Boloňského procesu. Zdůraznil, že je potřeba zvyšovat efektivitu na poli výuky a výzkumu prostřednictvím překračování národnostních a oborových hranic.