Z Chocně do Ústí nad Orlicí povede trať se dvěma tunely

Ústí nad Orlicí – "Zelenou" variantu přeložky trati z Chocně do Ústí nad Orlicí zrealizuje Správa železniční dopravní cesty. Trasa by měla být přímější než ta dosavadní, která se vine údolím podél Tiché Orlice, její součástí mají být dva tunely. Po postavení přeložky budou moci vlaky mezi Chocní a Ústím nad Orlicí jezdit až 160kilometrovou rychlostí, dnes je to polovina. Ovšem domů už vlakem nedojedou obyvatelé Bezpráví, protože jejich zastávka zmizí.

Trasování je v celém úseku navrženo mimo stávající trať. Tu opouští za Ústím nad Orlicí, kříží ji u Brandýsa nad Orlicí a zpět se napojuje až před Chocní. Projekt počítá se dvěma dvojicemi jednokolejných tunelů, které budou dohromady měřit přes šest kilometrů, takže velkou část cesty pojedou pasažéři pod zemí, a sedmi mostními stavbami celkové délky zhruba kilometr. Díky napřímení by se měla trasa zkrátit ze současných 12,55 kilometru na zhruba deset kilometrů.

Kromě zrušení bezprávské zastávky se rekonstrukce výrazně dotkne také nádraží v Brandýse nad Orlicí, které se kvůli nedostatku místa změní v zastávku.

Na kolik peněz celá stavba vyjde a kdy se začne stavět, není zatím jasné. SŽDC předpokládá, že bude financována Státním fondem dopravní infrastruktury spolu s Operačním programem Doprava Evropské unie.

Během výstavby se doprava na jedné z nejvytíženějších tratí v Česku nepřeruší. „Teprve v době napojení bude provoz převeden na optimalizovaný úsek,“ uvedl Halla.

Mezi Chocní a Ústím nad Orlicí je zatím jeden z posledních neoptimalizovaných úseků tzv. I. tranzitního železničního koridoru, který vede z česko-německých hranic u Děčína přes Prahu a Českou Třebovou do Brna a dále na česko-rakouské hranice u Břeclavi.