Recept na krizi podle Lišky - lidé schopní se učit

Praha - Země Evropské unie budou ke zvládání ekonomických, ekologických a sociálních krizí potřebovat lidi schopné rychle reagovat, dobře komunikovat a ochotné se učit. V rámci neformálního zasedání ministrů školství EU v Praze to uvedl ministr Ondřej Liška, jenž jako zástupce předsednické země jednání vedl. Krize by podle ministrů školství neměla způsobit snížení investic do vzdělání, ale naopak vést k jejich posílení.

„Potřebujeme lidi, kteří budou vybaveni takovými dovednostmi, že se budou moci uplatnit ve velmi proměnlivých, nestálých podmínkách pracovního trhu a budou schopni se celoživotně vzdělávat,“ řekl Liška.

Evropský komisař pro vzdělání Ján Figeĺ dodal, že úkolem pro budoucnost je vytvořit podmínky pro „mix dovedností“. Lidé by měli být experty ve svém oboru a zároveň by měli být schopni kritického a analytického uvažování. Vedle znalostí jazyků, komunikace a informačních technologií by měli mít Evropané také možnost získávat schopnosti zpracovávat projekty a jednat v týmu.

Liška dnes uvedl, že jednou z priorit českého předsednictví je zpracovat takzvané referenční úrovně. „To jsou oblasti, ve kterých sledujeme určitý pokrok, které jednotlivé členské země dělají,“ řekl Liška. Hodnotí se tak třeba znalost jazyků a účast na celoživotním vzdělávání. Nově by se tam měly objevit i informace o podílu lidí na vysokoškolském studiu.

Vedle souvislostí krize a vzdělání hovořili v Praze evropští ministři školství také o spolupráci škol a soukromých podniků. Projev na toto téma přednesl i česko-americký ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar.