Hygienici: albánský zubař s HIV mohl ordinovat

Praha - Albánský HIV pozitivní zubař podle odborníků mohl vykonávat svou praxi, pokud splnil všechny podmínky. Dnešní hygienická kontrola neprokázala žádné jeho pochybení. To, že je někdo HIV pozitivní, neznamená, že nemůže vykonávat svou praxi, potvrdili prezidenti stomatologické i lékařské komory. Muž pouze nesměl vykonávat rizikovou činnost. Zda neporušil tento zákaz, vyšetřuje policie. Muže v pátek zadržela cizinecká policie v ambulanci modřanské polikliniky z podnětu hygieniků.

V žádné z kontrolovaných ordinací modřanské polikliniky nebyly zjištěny nedostatky. 

Vykonávat stomatologickou praxi zubař neměl výslovně zakázáno. Aby mohli hygienici zhodnotit, jestli může vykonávat své povolání, museli by znát určitá data, která od lékaře k dispozici neměli. Hygienická služba se proto na policisty obrátila s tím, ať prověří, zda muž svou prací v zubařské ordinaci neporušuje zákaz vykonávat rizikové činnosti. Policie také zjistila, že HIV pozitivní cizinec navíc pobýval v ČR nelegálně, neboť platnost jeho víza skončila loni v listopadu.

Hlavní hygienik ČR Michael Vít řekl, že je otázkou, jestli zubař měl uznány doklady o vzdělání na poskytování stomatologické péče v ČR. Miroslav Hlavatý z občanského sdružení Česká společnost AIDS pomoc ČTK řekl, že žádná profese není automaticky vyloučena z výkonu povolání kvůli HIV infekci. U HIV pozitivních, kde by jejich případné poranění mohlo vést k přenosu na jinou osobu, rozhoduje o jejich schopnosti pracovat v daném oboru a na daném konkrétním pracovišti epidemiolog z orgánu veřejného zdraví.  

Riziko přenosu HIV od infikovaného zdravotníka na pacienta je velmi nízké a souvisí pouze s jeho krvavým poraněním, nedodržením základních hygienických pravidel anebo úmyslným nakažením. Riziko, že by někoho nakazil, je tak spíše teoretické než praktické. Požadavek Svazu pacientů ČR, aby lékaři byli povinně testováni na virus HIV, je podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka v rozporu s Listinou základních práv a svobod, s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně a věcně je „nedůvodný a nesmyslný“. „Lékař se musí vždy ke každému pacientovi chovat tak, aby ho nepoškodil,“ sdělil Kubek, podle něhož možné pochybení jednoho stomatologa nemůže být důvodem k diskriminaci celého povolání.