V užívání drog vedou mladí Češi nelichotivý evropský žebříček

Praha - Mladí Češi mají největší zkušenosti s drogami v celé Evropě, nějakou nelegální drogu vyzkoušela skoro polovina teenagerů ve věku 16 let. Většinou to byla marihuanu nebo hašiš. Vyplývá to ze školní studie ESPAD 2007. S tzv. tvrdými drogami má pak zkušenost každý jedenáctý český školák. Ve všech zemích Evropy se situace v užívání drog v posledních deseti letech zlepšuje, ovšem právě s výjimkou Česka a také Slovenska. Od roku 1995 se užívání jak konopí, tak i tvrdých drog u nás zdvojnásobilo, podle odborníků už ovšem dál neroste. 

„V roce 2007 se poprvé u nás zastavil nárůst zkušenosti s užíváním konopných drog pozorovaný od roku 1995,“ řekl Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Podle něj také od roku 1999 klesá užívání tvrdých drog, jako je heroin nebo pervitin, a mezi roky 2003 a 2007 pokleslo téměř o polovinu i užívání taneční drogy extáze.    

Projekt ESPAD 2007 zjišťoval užívání návykových látek mezi více než sto tisicí mladými studenty ve více než třech desítkách evropských zemí. Podle průzkumu zkusilo někdy v životě jakoukoli nelegální drogu (konopné látky, amfetaminy, kokain, crack, extázi, LSD a heroin) v průměru 23 procent chlapců a 17 procent dívek. Žebříček vede Česká republika, kde drogu zkusilo 46 procent studentů.

Nejčastěji užívanou drogou jsou konopné látky, třetina evropských školáků je považuje za snadno dostupné. Nejrozšířenější (45 procent) jsou podle studie opět v České republice. Požití konopí za posledních 30 dní uvedl každý šestý český student.

Přes polovinu 16letých studentů někdy kouřilo

Z legálních drog, z jejichž prodeje stát vybírá daně, vyzkoušelo alespoň jednou v životě cigarety 58 procent školáků, 29 procent v průměru kouřilo v posledních 30 dnech. Vyšší procento kuřáků za poslední měsíc je v Rakousku, Bulharsku, České republice a Litvě (40-45 procent). Denně kouří nejvíce studentů v Česku, Estonsku, Lotyšsku a na Slovensku (kolem 13 procent). Většina zemí hlásí pokles kouření školáků. Roste však pití nadměrných dávek alkoholu.    

Alkohol nejméně jednou v životě pilo průměrně 90 procent šestnáctiletých, v každé zemi nejméně dvě třetiny. Téměř ve všech zemích pijí více alkoholu chlapci. Ve většině zemí dávají přednost pivu, dívky destilátům. V průměru polovina studentů měla někdy v životě v důsledku alkoholu potácivou chůzi, problémy s výslovností nebo zvracela. Česko patří mezi země, kde lze sledovat zvyšující se trend nadměrného pití.

V roce 2007 se konala již čtvrtá vlna sběru dat. Údaje za samotnou ČR už byly zveřejněny dříve, nyní jsou publikovány ve srovnání s ostatními státy. ESPAD sleduje školní mládež od roku 1995, kdy se ho účastnilo 26 států, a umožňuje proto sledovat vývoj přístupu mladých k návykovým látkám. U nás v roce 2007 odpovídalo 3914 studentů.   

Kouřící studenti
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24