České zdravotnictví dá za léky možná o 2 miliardy víc

Praha - Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění musí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) každý rok přezkoumat a opravit úhrady u všech léků, konkrétně tu část, kterou pojišťovny za léky zaplatí z veřejných peněz. SÚKL to ale neudělal a české zdravotnictví tak za léky zaplatí možná o dvě miliardy korun víc, než by muselo. Podle ředitele SÚKL Martina Beneše ale nebylo možné kontrolu všech úhrad stihnout, protože systém začal platit až loni v lednu a chyběly tak podklady z minulých let. Žádná srovnatelná data ale podle Beneše nejsou a pokud tím vznikla škoda, neví, z jakých dat kritici vycházejí.

V průběhu roku 2008 provedl SÚKL podle Beneše revizi cen u všech léků s regulovanou cenou, což je 3957 léčivých přípravků dostupných v zemích EU. „Provedeným přehodnocením maximálních cen se předpokládají roční úspory zdravotních pojišťoven a pacientů 2,78 miliardy korun, z toho 1,14 miliardy pojišťovny a 1,64 miliardy pacienti,“ upřesnil. Pro revizi úhrad ale musel SÚKL nejprve vytvořit pravidla, neměl k dispozici žádná data z předchozích let.

Za zpožděním stojí i evropská legislativa

SÚKL současně s přípravou metodiky provedl revizi výše a podmínek úhrad u tří nejčastěji užívaných skupin, což jsou léky na vysoký tlak a léky užívané v psychiatrii. „Revize byla provedena u 343 léčivých přípravků, právní moci nabylo rozhodnutí u 149 přípravků. Odhadovaná úspora z prostředků zdravotního pojištění je půl miliardy,“ shrnul Beneš. Jaké výše dosáhne celková úspora, až bude hotova revize všech úhrad, není podle něj možné v tuto chvíli říci. Letos SÚKL pokračuje v revizi úhrad v devíti dalších skupinách, do konce roku bude podle Beneše hotovo vše.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně nastala prodleva v souvislosti s přijetím evropské legislativy: „Systém daný směrnicemi EU je mnohonásobně administrativně složitější, než byl stávající systém v ČR. Je však také nutno dodat, že je mnohonásobně transparentnější.“ Nejprve tedy musela být provedena revize maximálních cen. Zákon, který tuto povinnost ústavu ukládá, platí od ledna 2008. Dosud rozhodovalo o maximálních cenách ministerstvo financí a o úhradách ze zdravotního pojištění komise na ministerstvu zdravotnictví. Nově přešly oba úkoly na SÚKL.

Jednání o nových cenách protahují správní řízení

SÚKL loni na podzim informoval, že přehodnocuje ceny poloviny z 8000 registrovaných léků. U 3000 navrhl cenu snížit, ve správním řízení se však firmy ještě mohly odvolat, což udělaly. Právě projednávání ceny každého jednotlivého přípravku ve správním řízení a malá kapacita SÚKL jsou důvody, proč se jednání o nových cenách protahuje. "Ústav nemohl a nestihnul požadavek zákona na revizi úhrad, úkol byl
závislý na množství odborných kapacit, důkazních materiálů a posuzovací metodiky," vysvětlil Beneš.  

Podle údajů SÚKL se loni v Česku spotřebovaly léky za zhruba 70 miliard korun, počítáno v maximálních cenách, jichž firmy ale většinou nevyužívají. Zhruba 40 miliard zaplatily zdravotní pojišťovny. Statistiky společnosti Infopharm dokládají, že Česko utratí čtvrtinu peněz z balíku na zdravotnictví právě za léky. V Německu je to zhruba 16 procent, v Británii asi 15 procent.