Baxa: Zneplatňovat volby je pro Nejvyšší správní soud celkem běžné

Praha - Policie včera zadržela členy extremistické dělnické strany, tu se už jednou pokusilo zakázat ministerstvo vnitra. Navíc další nacionalisté chtějí podat návrh na zneplatnění nastávajících voleb, protože veřejnoprávní média ze známých důvodů odmítla extremistům vysílat volební spoty. "Po šesti letech existence Nejvyššího správního soudu je pro nás celkem běžné zneplatnit volby, vždy v souvislosti s celostátními volbami, ať už jde o volby do poslanecké sněmovny nebo senátu, případně nyní do evropského parlamentu," řekl předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.


Nejvyšší správní soud je adresátem různých volebních stížností. „Jenom v jednom případu jsme dospěli k názoru, že volby nebyly regulérní, bylo to v roce 2004,“ vyjádřil se Baxa. Jednalo se o senátní volby v senátním obvodu Praha 11. Rozhodnutí správního soudu ale tehdy neuspělo v konfrontaci se soudem Ústavním. „Dá se tedy říct, že veškerá rozhodnutí, která Nejvyšší správní soud udělal, byla odmítnuta,“ dodává Baxa. Navrhnout rozpuštění politické strany může jenom vláda nebo prezident republiky, jde tedy o velmi vážnou otázku. „My jsme tuto situaci dokázali porovnat s obdobnými případy na evropské úrovni v různých zemích Evropy tak, jak o tom tamní soudy rozhodovaly, případně i jak rozhodoval evropský soud pro lidská práva. Proto si myslím, že má vláda jako potencionální navrhovatel dostatek srovnávacích argumentů,“ dokládá šéf Nejvyššího správního soudu.

Rozpuštění politické strany je dle Baxy velmi nebezpečné

Video Interview s Josefem Baxou
video

Interview s Josefem Baxou

Záleží na tom, jakými kroky se při takovém rozhodnutí musí projít, jedna věc jsou skutky jednotlivců, ať už jsou to členové nebo příznivci strany, a druhá věc je potom činnost té strany jako takové. „Díky činům jednotlivců je rozpouštět stranu velmi nebezpečné, protože to může být zneužito v různých provokativních situacích,“ říká Baxa. Podle něj si orgány mnohdy neumí se vzniklou situací poradit, a tak používají nejsilnější nástroj, navrhují rozpustit politickou stranu jako celek. Celé jednání by ale mělo mít nějakou hierarchii a nějakou gradaci. „Důvody, pro které by ta strana měla být rozpuštěna, jsou v podstatě stejné jako důvody, pro které by ta strana nemohla být registrována,“ podotkl Baxa. Ve chvíli, kdy by se strana ucházela o svoji registraci, tak by ji na základě těchto faktů nemělo ministerstvo registrovat.

Senátoři se budou v nejbližší době zabývat zkrácením volebního období sněmovny. Jedná se o jednorázovou ústavní úpravu. Podle Baxy má ústava dostatek svých pravidel, která jsou trvanlivá, a přidávat k tomu jednorázové záležitosti je nešťastné. „Exekutory by neměly postihovat soudní senáty. Výkon veřejné moci musí být provázen státním dohledem, ve státním dohledu něco selhalo,“ vyjádřil se Baxa. Znakem každé samosprávné komory je personální pravomoc nad svými členy a v tom i pravomoc kárná. Buď se připustí existence, že určitá činnost veřejné moci může být nějak institucionálně zastřešená soukromými subjekty organizovanými v nějaké komoře s povinným členstvím se všemi nástroji, nebo to tento soukromý subjekt nezvládne, v takovém případě by se měl vrátit zpátky do státní sféry.

Akce Dělnické strany
Akce Dělnické strany