Za měsíc už se soudním obsílkám nikdo nevyhne

Praha - Od 1. července se zásadně změní systém doručování soudních písemností týkajících se občanskoprávních sporů. Tomu, kdo se nezdržuje v místě trvalého bydliště, budou soudy posílat obsílky na nahlášenou doručovací adresu. Pokud si tam poštu nevyzvedne, soud ji bude pokládat za doručenou. Ministerstvo upozorní na změny v systému prostřednictvím letáků, které lidé dostanou příští týden do schránek, k dispozici budou také na pobočkách České pošty a u soudů.


„Jeden z hlavních problémů, který soudům znemožňoval efektivně rozhodovat, je doručování písemností. Od července už se ale nikdo nebude moct úspěšně třeba i několik let vyhýbat soudním obsílkám, jako tomu bylo doposud,“ uvedla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Odborníci dlouhodobě označují doručování obsílek za brzdu českého soudnictví. Justice loni za poštu zaplatila 465 milionů korun. Díky novému způsobu doručování tak podle Kovářové ročně ušetří 15 až 20 procent této částky.

Omluvou bude například pobyt v nemocnici

Video Rozhovor s Františkem Korbelem a Tomášem Lichovníkem
video

Rozhovor s Františkem Korbelem a Tomášem Lichovníkem

Novela občanského soudního řádu přesune odpovědnost za doručení písemnosti ze státu na občana. Člověk, který nebydlí ve svém trvalém bydlišti, musí nahlásit na obecním úřadě svou doručovací adresu. Pokud to neudělá, soud mu bude písemnosti posílat na adresu trvalého bydliště a taková zásilka se bude považovat za řádně doručenou. Stejně tak se bude hledět na poštu od soudu, kterou si adresát nevyzvedne na své nahlášené doručovací adrese.

Neúčinnost doručení bude možné soudu namítnout pouze z omluvitelných důvodů, jakým je například pobyt v nemocnici, a to do 15 dnů ode dne, kdy se poté obsílka adresátovi dostane do rukou. Účastník konkrétního řízení se také se svým soudcem může dohodnout na jiné než nahlášené doručovací adrese, kam mu soud bude zasílat písemnosti. Půjde o situace, kdy se účastník chystá pobývat delší dobu například na chatě. Sjednaná adresa pak platí pouze po předem dohodnuté období.

Obálky od soudu budou nově jen se zeleným pruhem

Pokud občan se soudy nechce komunikovat prostřednictvím klasické pošty, má možnost zřídit si zdarma prostřednictvím ministerstva vnitra datovou schránku, kam bude dostávat dokumenty v elektronické podobě. Právě využívání datových schránek by se v budoucnu mělo stát hlavním způsobem doručování. Prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník změnu vítá.  

Soudy už nebudou posílat obálky s červeným či modrým pruhem, ale nově pouze s pruhem zeleným. Resort tento krok zdůvodňuje tím, že v současné době chodí občanům červené a modré obsílky nejen od soudů, ale i od jiných úřadů, což je matoucí.

Novela občanského soudního řádu bude účinná od počátku července. Kromě změn v doručování soudních obsílek zavádí zrychlení, zjednodušení i zkvalitnění řízení před soudem. Dědické řízení budou například nově provádět sami notáři a soud bude řešit pouze případná odvolání dědiců. Některé novinky obsažené v zákoně, jako například nahrazení písemné protokolace zvukovou nahrávkou jednání, se ale kvůli nedostatku peněz budou muset zavádět teprve postupně.