Rozsudek Ústavního soudu: Obce mohou regulovat rozdělávání ohňů

Brno - Chrastava na Liberecku smí nadále používat obecní vyhlášku, podle níž lze rozdělávat oheň v ohništích, otevřených grilech a zahradních krbech jen pod dohledem dospělého člověka. Ústavní soud zamítl návrh ministerstva vnitra na zrušení vyhlášky. Podle ministerstva překročila Chrastava přijetím vyhlášky svou pravomoc. Vyhláška také stanovuje, že lidé mohou spalovat suché rostlinné materiály pouze ve dnech, kdy není bezvětří ani teplotní inverze. Nesmějí také kouřem obtěžovat okolí. Za dodržování podmínek je podle vyhlášky zodpovědný majitel pozemku, případně jeho nájemce.

Vnitro v návrhu tvrdilo, že obec nemá pravomoc určit, kdo je a není kvůli svému věku způsobilý rozeznat případné následky neopatrné manipulace s otevřeným ohněm. Ministerstvo také poukázalo na to, že podle zákona musí za následky spalování nést zodpovědnost člověk, který oheň rozdělal, a nikoliv vlastník pozemku. Do řízení před Ústavním soudem vstoupil také ombudsman Otakar Motejl. Podmínky stanovené ve vyhlášce označil za rozumné. Žádný problém v obecní normě nenašel ani Ústavní soud.

Soudci upozornili na to, že zákon dává obcím v otázce spalování rostlinného materiálu poměrně široký manévrovací prostor. Mohou spalování dokonce i zakázat. „Pokud spalování povolí, musí pro činnost podle klimatických podmínek, stavu ovzduší, vegetačního období, hustoty zástavby, ale i osob, které jej vykonávají, vytvořit takové podmínky, které zajistí naplnění cíle regulace,“ stojí v nálezu soudu.    

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

Podmínky, které obec stanovila, se podle Ústavního soudu nijak neprotiví českým zákonům. Ministerstvo vnitra před časem platnost vyhlášky pozastavilo do okamžiku rozhodnutí ÚS. Nyní může norma znovu platit.