Soud: Dědictví Foglara patří definitivně jeho nadaci

Praha - Pozůstalost po spisovateli Jaroslavu Foglarovi patří s konečnou platností nadaci nesoucí jeho jméno. Po letech sporů o tom dnes rozhodl odvolací pražský městský soud. Potvrdil tak verdikt Obvodního soudu pro Prahu 3, který loni v květnu zamítl žalobu autorova synovce Petra Foglara, který namítal, že spisovatel nebyl v pokročilém věku dobře obeznámen s obsahem dědické smlouvy. Tu podepsal v lednu 1996. Hodnota pozůstalosti autora knížek pro děti byla před lety odhadována na deset milionů korun. Nejcennější část tvoří autorská práva. Rozsudek je pravomocný, Petru Foglarovi zbývá už jen jedna možnost - dovolání k Nejvyššímu soudu.

Soud teď rozhodl, že spisovatel byl schopný s pomocí lupy a brýlí číst - a tudíž věděl, co podepisuje.  

Dlouholetý spor vedl Foglarův synovec s Nadací Jaroslava Foglara, kterou autor uvedl v závěti z roku 1996. Podle Petra Foglara však jeho téměř slepý strýc při podepisování dokumentu netušil, co obsahuje. Prvoinstanční soud mu nedal za pravdu a rozhodl, že spisovatel byl schopen se s textem závěti seznámit. Podle Foglarova právního zástupce Martina Kopeckého ale znalci vypovídali rozdílně a o autorově schopnosti vidět existují nadále pochybnosti.

 Foglarův synovec podal žalobu o určení neplatnosti závěti v roce 2000. V roce 1999 mu to přikázal dědický soud, který dědické řízení do definitivního rozhodnutí o závěti přerušil. Obvodní soud pro Prahu 3 až do dnešního dne vynesl tři rozsudky. Nejdřív přiřkl dědictví spisovatelovu synovci. Po zrušení rozsudku odvolacím soudem padl verdikt opačný. I ten odvolací soud zrušil. Stejně dopadl i třetí verdikt, kterým obvodní soud žalobu, podle níž „je žalobce dědicem a žalovaný není dědicem“, v roce 2004 zamítl.

Nadace Jaroslava Foglara je nyní v likvidaci, její zakladatel Foglar ji totiž koncem 90. let zapomněl transformovat, jak ukládal nový nadační zákon. O osudu dědictví tak po vyhraném soudu nejspíše rozhodne likvidátor. S největší pravděpodobností pozůstalost rozdělí mezi organizace, které mají podobný účel jako Foglarova nadace, aby byl zachován spisovatelův odkaz. Nejasnosti kolem závěti se objevily záhy po Foglarově smrti v lednu 1999. Spisovatel zemřel ve věku nedožitých 92 let.