Obce dostanou víc času k rozhodování o akcích radikálů

Praha - Pro novelu shromažďovacího zákona, která by měla obecním a městským úřadům poskytnout delší rozhodovací lhůtu pro případný zákaz ohlášených extremistických akcí, dnes zvedli ruku poslanci ve sněmovně. Novela z pera ministra pro menšiny a lidská práva Michaela Kocába mění lhůtu, v níž musí úřady rozhodnout, ze tří kalendářních na tři pracovní dny. Dolní komora přijala novelu ve zrychleném řízení, tedy pouze v jednom čtení namísto obvyklých tří. Pokud ji schválí Senát a podepíše prezident, rozšíří novela obecní pravomoce při rozhodování o demonstracích.

Některé organizace záměrně podávají oznámení o akci v pátek. Podle současné úpravy má úřad fakticky pouze jediný pracovní den k tomu, aby o případném zákazu shromáždění rozhodl. „To tento zákonný institut činí naprosto neefektivním,“ píše se v předkládací zprávě k novele. S tím souhlasí i ministr vnitra Martin Pecina. Podle něj se často stávalo, že obce měly například jen půl dne na to, aby rozhodly, a neměly tak dostatek času věc prozkoumat.

Návrh by měl dát úřadům čas zjistit skutečné důvody pořádání veřejné akce a dostatečně zdůvodnit případný zákaz shromáždění. Extremisté někdy svolávají své akce pod falešnou záminkou.

0Jeroným Tejc (ČSSD):

„Já jsem přesvědčen, že je nutné dát obcím více času na rozhodnutí, zda povolí konání shromáždění, na druhé straně si myslím, že tři pracovní dny neohrožují demokracii a že tedy bude tato úprava vyvážená. Myslím, že je to krok první a musí následovat krok druhý, tedy vytvoření podpůrného poradenského centra například na ministerstvu vnitra… Pokud tyto dvě věci nastanou, pak mají obce větší šanci posoudit nebezpečnost onoho shromáždění dávno předtím, než se koná.“

Poslanec Benda by změny nedělal

Poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský upozornil, že novela vykazuje legislativní nedostatky. Přimlouval se proto, aby sněmovna o návrhu nerozhodovala již v prvním čtení, ale poslala ho k projednání do výborů. Sněmovna s tím ale nesouhlasila. Pro novelu pak hlasovalo 88 ze 100 přítomných poslanců, proti byl pouze Jičínský. Poslanec ODS Marek Benda by zase žádné další změny nedělal: „Obávám se, abychom kvůli pár extremistům nezačali omezovat základní lidské právo,“ řekl.