Znečištěné ovzduší na Ostravsku způsobuje vážné zdravotní problémy

Ostrava - Dětská lékařka v Ostravě už delší dobu upozorňuje, že místní znečištěné ovzduší způsobuje vážné zdravotní problémy. Aby svá tvrzení dokázala, začala spolupracovat i s Akademií věd ČR a první výsledky výzkumu jí daly za pravdu. Ostravský úředník je podle nich vystaven třikrát větším zplodinám než pražský strážník. Závěry šetření se ale ostravské radnici nelíbí. Chce proto zaplatit nový průzkum, který podle ní zhodnotí dopady životního prostředí na zdraví obyvatel objektivněji.

Problémy mají na Ostravsku hlavně děti. Například v Ostravě-Radvanicích jich má podle údajů místní lékařky téměř třetina astma. Podle vedoucího oddělení genetické ekotoxikologie z Ústavu experimentální medicíny AV ČR Radima Šráma je na Ostravsku nejvyšší znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi a zejména karcinogenním benzoapyrenem.

„Bylo prokázáno, že zhoršení životního prostředí vede ke vzniku astmatu a má i vliv na vznik bronchogenního karcinomu,“ řekl ČT Jaromír Musil z Pneumologické kliniky FN Motol. Obyvatelé jsou tak ohroženi především rakovinou plic. Podle praktické lékařky Evy Schallerové vyšlo dokonce srovnání, že v Ostravě-Radvanicích jsou následky špatného ovzduší takové, jako kdyby každý obyvatel denně vykouřil padesát až šedesát cigaret.

Náměstek hejtmana pro životní prostředí Miroslav Novák se ale brání, že stejná čísla mohou být třeba i u obyvatel v Dolní Lhotě: „Já neříkám, že tam jsou. Tohle jsou ale data paní doktorky.“ Ostravská radnice chce proto zaplatit nový průzkum, který podle ní objektivněji zhodnotí dopady životního prostředí na zdraví obyvatel.

Znečištěné ovzduší
Znečištěné ovzduší