Reportéři ČT: O dětském zdraví, evropském prvenství i boji za lepší vzduch

Radvanice/Bartovice (Ostravsko) - V České republice pravděpodobně není mnoho míst, která by se zapsala výrazným prvenstvím v celoevropském měřítku, tím spíše v negativním smyslu. Přesto existuje lokalita, jejíž obyvatelé se mohou "honosit" neoficiálním titulem nejšpinavějšího místa kontinentu - ostravské obvody Radvanice a Bartovice. Místo běžných dětských aktivit se některé místní děti učí speciální jogínské cviky, jejichž účel zřejmě mnohdy ani sami nechápou. Pokud se jim však budou vyhýbat, čekají je nepříjemné zdravotní komplikace v podobě dusivých záchvatů a stahování plic. Místní děti žijí se svými rodinami na závětrné straně továrního komína hutního podniku Mittal a mají znečištěné plíce, jako kdyby kouřili tři krabičky cigaret denně.

Děti se zde od raných let učí tělocvičné úkony, které však nemají za cíl fyzický stav zlepšovat, ale spíše uvádět do normálu. Dětské plíce se při nich mají správně rozdýchávat a zároveň uvolňovat, jak představuje místní obyvatelka Kateřina Csernaiová: „Někdy je vidět, že se synovi najednou stahujou jamky pod krčkem a to je první příznak té křeče. Dítě začne stahovat ramínka a na těle se mu objeví modro-fialové skvrny“. Malý Lukáš se narodil ve statisticky nejšpinavější obci Evropské unie a takto trpí již od útlého věku. Časté dušení však zdaleka neprovází život pouze tohoto dítěte. Vážné zdravotní problémy tu má minimálně třetina dětí. „Aby můj syn prostě přežil tuto situaci, tak bere celoročně léky a v pravidelných dávkách ráno a večer také sirup,“ dodává další radvanický občan Radim Chrapek.

Podle statistických měření se v Evropě těžko najde srovnatelná oblast co do úrovně znečištění. Největším problémem v Radvanicích a Bartovicích je prach a na něj navázané karcinogenní látky, zejména benzoapyrel, jehož hodnoty jsou zde mnohonásobně vyšší než na největších pražských komunikacích. Krizové situace se objevují zejména v zimních měsících, kdy se město zahalí do inverzního mraku. „Bezpečný limit benzopyarenu je 1 nanogram. V zimním období tyto hodnoty vyletí až k desítkám nanogramů. Maximální nalezená koncentrace zde byla 40 nanogramů,“ uvádí Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava. „Je obvyklé, že ta hodnota se pohybuje někdy mezi 8 až 10 nanogramy za celý rok. Průměrné překročení na této stanici je osmkrát vyšší než limit. Odpovídá to vlastně údajům znečištění v Číně,“ dodává Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Strašák ostravských lokalit - zápal plic, astma i srdeční problémy

Ostravské Radvanice a Bartovice se nacházejí v kouřovém závěsu hutního podniku Arcelor Mittal. Zdravotní komplikace dětí se silně zkomplikovaly v letošním lednu. Tehdy hned 25 kojenců ze 70 dostalo zápal plic. Podle radvanické pediatričky Evy Schallerové postupovaly dýchací obtíže pacientů velmi rychle.„ Kupříkladu dostaly jeden den rýmu a druhý den už měly oboustranný rentgenologicky prokázaný zánět plic. Nereagovaly na běžnou léčbu, nezabírala dobře antibiotika. Děti se dusily, ale přitom laboratorní výsledky nedoložily, čím ty záněty byly způsobené,“ uvedla Schallerová. Dalším problémem je zhoršující se a hlavně narůstající výskyt astmatu. Touto nemocí zde trpí asi 30 procent dětí. V běžné populaci je to přitom do 10 procent.

Alarmující čísla zaujala vědce z Akademie věd, kteří začali místní děti odborně vyšetřovat. Během výzkumu došli k dalšímu nepříjemnému zjištění - z důvodu dlouhodobého kontaktu s benzopyarenem dětem do budoucna vážně hrozí rakovina či srdeční potíže. Tato látka se totiž váže přímo na DNA a tu v jednotlivých buňkách nenávratně mění. Místní proto začali protestovat a bojovat proti gigantickému znečišťujícímu soupeři. Obyvatelé Radvanic a Bartovic začali demonstracemi, někteří z nich dokonce zažalovali podnik Mittal. Nechtějí žádné odškodné, požadují pouze čerstvý vzduch. Svůj zájem však musí prosazovat také na úřadech. Se značnými problémy se potýkala i místní lékařka. Podle mnohých jsou totiž její výsledky neprůkazné. „Nikdo, ani já, vám není schopen garantovat, že kdyby se zítra zavřel závod Nové huti,  tak ty limity překračovány nebudou,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Kraj: Upravení podnikového provozu patrně nebude stačit 

Podle slov zástupců krajských úřadů by i při upraveném provozu byly krizové limity nadále překračovány. Důvodem je prý nadměrné využívání motorových vozidel i způsob života samotných obyvatel. Ti se údajně nezdráhají na svých pozemcích pálit kdeco. Ve většině domů v obou městských částech se však topí plynem a dopravní provoz se zde omezuje na minimum. Podobná nařčení nutí obyvatele k nejrůznějším úkonům. Vladimír Burda z občanského sdružení Vzduch pravidelně vylézá s fotoaparátem na střechu domu a snaží se obrazem zachytit nelichotivý kouřový opar nad blízkým okolím. „Prostě vyběhnu nahoru a trochu riskuji, ale co by člověk neudělal pro budoucnost a pro děti, že?“ uvedl Burda.

Na nátlak obyvatel už ostravský podnik Mittal zareagoval. Připustil svou vinu na katastrofálním ovzduší v celé lokalitě a slibuje náležité úpravy. Podle tiskové mluvčí Věry Breiové podnik dokonce chystá nevídaný revitalizační projekt. „Plánujeme například odprášení aglomerací. V loňském roce byla podepsána smlouva o projektu za jednu a půl miliardy korun. Je to v podstatě největší ekologický projekt v regionu. Přinese snížení emisí z prachu a ze spékacích pásů, které jsou největším zdrojem prachových částic, a to o 75 procent,“ představila Breiová.

Zlepšení ovzduší je prozatím nejasné

Majitel podniku se však k ekologickým aktivitám zavázal při privatizaci podniku. Od státu ho před lety získal velmi lacino, avšak pod podmínkou zaplacení dvanáctimilionového bankovního dluhu a dalšího investování do podniku. Klíčové smlouvy jsou však tajné, což brání případné kontrole splnění požadavků i způsobu investování. Podle Breiové je takový postup pochopitelný, neboť jde o závazek mezi dvěma stranami, nikoliv o veřejný dokument. Kraj navíc dodává, že Mittalu již uložil nové limity, které musí huť v následujících letech vyplnit.

Na otázku, kdy se obyvatelé dvou ostravských obvodů budou moci nadechnout alespoň čistšího vzduchu, však ani úřady neznají odpověď. „Podívejte se, to je, jako by se mne někdo zeptal, jaké bude počasí 15. září. Věštění z křišťálové koule prostě není můj obor,“ odpovídá obyvatelům Radvanic a Bartovic krajský náměstek Novák. Zdejší lidé doufají v nápravu a o případném přestěhování prozatím nepřemýšlejí. Mají zde své známé, rodiny i majetek, který se bude jen těžko prodávat za odpovídající finanční obnos. Zřejmě nikdo z nich netuší, jaké bude 15. září počasí. Stačilo by jim však, pokud propříště nebude míseno s karcinogenními výpary.

/*json*/{"map":{"lat":49.8046462918,"lng":18.3238220215,"zoom":13,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.795339077333,"lng":18.306999206543,"type":"26","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/