Posílená tramvajová linka 22 přilákala na okraji Prahy nové cestující

Praha – Více lidí než dříve jezdí ve vnějších částech Prahy tramvají číslo 22. Dopravní podnik ji společně s linkou 9 od loňského srpna provozuje jako tzv. páteřní linku, která jezdí ve velmi krátkých intervalech. Podle Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) začalo po jejím posílení jezdit linkou 22 více lidí než dříve, a to zejména v částech vzdálenějších od centra. Linka 22 jezdí z Bílé Hory přes Břevnov, Hradčany, Malou Stranu, Nové Město, Vinohrady, Vršovice, Strašnice a Zahradní Město do Hostivaře. Loni v srpnu byla sloučena s linkou 23 a začala jezdit v kratších intervalech než dříve.

„Za devět měsíců provozu linky 22 v nových parametrech provedla organizace ROPID několik přepravních průzkumů, které jsme následně porovnali se stavem před změnou, abychom zjistili vývoj počtu cestujících v jednotlivých úsecích,“ uvedl Petr Ježdík, vedoucí odboru kvality služby ROPIDu.

Více cestujících začalo podle ROPIDu jezdit tramvajemi číslo 22 mimo jiné mezi Malovankou a Bílou Horou a mezi strašnickým a hostivařským nádražím. V odpolední špičce (během 3,5 hodiny od 15:30 do 19:00) se na lince 22 zvýšil počet cestujících z Malovanky na Bílou Horu ze zhruba 1 200 v březnu 2008 přibližně na 3 000 v květnu 2009. V opačném směru se tramvajemi 22 v ranní špičce (od 6 do 9 hodin) vozila v březnu 2008 každý den necelá tisícovka cestujících, v květnu 2009 jich bylo přes 3 000.

Na tramvaje, které jezdí velmi často, chodí lidé žijící dále od zastávek, kteří dříve cestovali jinak. „Tento tzv. 'nasávací efekt' tak byl prokázán nejen u tramvajové linky 22, ale obecně funguje u všech linek, které mají krátký interval. Lidé jsou totiž ochotni dojít na zastávku o něco dále, pokud mají jistotu krátkého čekání na dopravní prostředek,“ popisuje výhody tzv. páteřních linek zastupující ředitel ROPIDu Pavel Procházka.

V centru jezdí tramvaje na lince 22 naopak méně přeplněné, než tomu bylo před jejich posílením. Tehdy totiž nebyly mezi tramvajemi číslo 22 a 23 jezdícími v obdobné trase vyrovnané intervaly, a tak jezdila zejména „dvaadvacítka“ mnohem plnější.