Zhruba do měsíce najdou pacienti na internetu přehled svých léků

Praha - Zhruba do měsíce by měl začít fungovat internetový seznam, ve kterém budou moci pacienti sledovat údaje o lécích, které jim předepsal lékař. K centrálnímu uložišti dat už je připojena více jak polovina lékáren. Účast lékařů a pacientů na systému je dobrovolná, lze se do něj přihlásit na speciální části informačního portálu. Zájemce se zaregistruje a získá přístupový klíč. K osobním datům by se tak neměl dostat nikdo cizí kromě lékaře a lékárníka s pacientovým souhlasem.

Elektronický lékový záznam pacienta přispěje k úsporám. Nyní totiž různí lékaři předepisují jednomu pacientovi stejný lék, protože o sobě nevědí. Podle průzkumu pak pacienti až čtvrtinu předepsaných léků nevyužijí. Vyzvednou si je v lékárně, ale neužívají je. Navíc pacienti zhruba 40 procent léků užívají jinak, než určí lékař. „Lékové záznamy zvýší informovanost a bezpečnost pacientů, zapojí je aktivně do rozhodování o své léčbě,“ řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš. Podle propočtů by mohl případný přínos e-preskripce dosáhnout více než 3,5 miliard korun. Jednorázové náklady na vznik úložiště přitom činily 450 milionů korun, dalších 90 milionů korun bude stát roční provoz.

Česká lékárnická komora však má výhrady k zabezpečení systému, vyzvala proto lékárny, aby se k centrálnímu uložišti nepřipojovaly. Komora čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, který právě provádí hloubkovou kontrolu. Její výsledky by měly být v červenci - v krajním případě by mohl úřad celou databázi zrušit.

Každý pacient si určí, jestli někomu svěří přístupové údaje

Obavy z nedostatečného zabezpečení ale Martin Beneš vyvrací: „K úplnému záznamu bude mít přístup pouze vlastník účtu, tedy pacient, a to prostřednictvím zabezpečeného přenosu přes internet pomocí přidělených identifikačních údajů a zaručeného elektronického podpisu. Lékárníci a lékaři se dostanou pouze k údajům o léčivech, které pacientovi sami předepsali nebo vydali.“ Jedinou výjimkou podle něj bude akutní ohrožení zdraví nebo života pacienta. Tehdy bude moci ošetřující lékař do údajů také nahlédnout. Tato možnost se ale teprve připravuje. V brzké době budou mít pacienti také možnost sami hlásit do speciálního formuláře vedlejší nepříznivé účinky svých léků.

Další výtka lékarnické komory se týká zákonné úpravy nového systému: „Nikde v zákoně není uvedena povinnost předávat údaje elektronicky, vůbec nikde není povinnost on-line. Není ani specifikován doprovodný rozsah údajů o pacientech, lékařích a lékárnicích,“ zdůrazňuje Stanislav Havlíček, prezident České lékarnické komory.

Elektronický lékový záznam naopak podporuje Svaz pacientů. Jeho prezident Luboš Olejár vítá, že pacienti budou mít trvale k dispozici přehled o svých lécích. Svaz chce zkontrolovat lékárny, aby zjistil, kde už připojení funguje. To udělá do konce července a pak vyzve kraje a fakultní nemocnice, aby ve svých lékárnách toto připojení k centrálnímu úložišti umožnily.

Centrální úložiště dat funguje od počátku roku. První lékárna se k němu připojila 5. ledna. Provoz úložiště umožňuje vznik elektronického lékového záznamu pacienta. Do úložiště by se měly odesílat elektronické recepty, hlášení o výdeji léků na recept a hlášení o prodeji léků bez receptu s omezením. Týká se to například některých přípravků proti chřipce a nachlazení s obsahem pseudoefedrinu zneužitelného k výrobě pervitinu. 

Preventivní prohlídka
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24