Senát schválil zavedení talárů pro advokáty

Praha - Čeští advokáti budou zřejmě stejně jako většina jejich zahraničních kolegů nosit v soudní síni taláry. Tak jako soudci, přísedící a státní zástupci by měli být odlišeni od ostatních účastníků řízení. Novelu zákona o advokacii dnes schválil Senát. Normu, která upravuje pravidla pro činnost advokátů, nyní dostane k podpisu prezident. Oděv by pravděpodobně mohl být černý s modrým lemem, barvou advokátů. Talár by si právníci hradili sami. Soudcovský oděv nyní stojí přibližně 3200 korun.

„Advokáti budou nosit talár v řízení ve věcech trestních a v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem,“ uvedla předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová (ČSSD). I když má novela nabýt účinnosti od září, advokáti budou mít zřejmě na pořízení talárů ještě dost času. Podrobnosti ohledně talárů totiž musí stanovit až následný stavovský předpis České advokátní komory.

Novela počítá i s ustavením institutu spolupracujícího advokáta, který pracuje pro jinou advokátní kancelář. Norma upravuje podmínky smlouvy o spolupráci a jasně stanoví, kdo za co odpovídá. Přestože advokátní společnosti mohou už nyní pověřit různými samostatnými úkoly své zaměstnance, nemohou dosud svěřit žádnou činnost dalším firmám a osobám. Novinka podle ministerstva spravedlnosti zabrání vzniku zastřených pracovních poměrů.

Norma má rovněž upravit postavení zahraničních právnických společností. Vymezuje, za jakých okolností mohou poskytovat služby v ČR. Zároveň umožňuje českým právníkům pracovat jako obhájci prostřednictvím zahraničních firem. Právnické vzdělání advokátů, které získali v zahraničí, bude muset odpovídat magisterskému programu na české právnické škole.

Advokáti budou mít nově povinnost pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu klientovi. Minimální výši pojistky u jednotlivců má určit stavovská komora svým předpisem, u advokátních firem to má být podle novely minimálně 50 milionů korun za každého společníka. Advokáti i advokátní koncipienti mají podle novely od České advokátní komory do dvou let dostat identifikační průkaz, za který může komora vybírat maximálně 1000 korun.

U soudu
U soudu