V občankách zůstanou údaje o bydlišti a rodinném stavu

Praha - V občanských průkazech zůstanou údaje o bydlišti, rodinném stavu a rodném čísle. Někteří zákonodárci přitom upozorňovali, že tento údaj může být diskriminační. Novelu zákona o základních registrech dnes schválil Senát, ještě ji musí podepsat prezident Václav Klaus. V občanských průkazech zůstanou jméno, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, fotografie a podpis držitele průkazu.

Průkazy se strojově čitelnými údaji poslouží k elektronické komunikaci s informačními registry. Budou moci obsahovat vybrané údaje i v kontaktním elektronickém čipu, pokud jím budou opatřeny. Vláda navrhla počet údajů v občanských průkazech omezit v rámci souboru změn dvou stovek zákonů, které souvisejí se vznikem čtyř základních informačních registrů. V těchto registrech budou data přístupná jen oprávněným lidem podle stanovených pravidel.

Novela také podle dřívějších informací počítá s tím, že většinu údajů do evidence obyvatel budou zapisovat matriční úřady místo obecních úřadů, což zrychlí zapisování a ověřování správnosti dat. Norma má také usnadnit občanům vyhledávání ztracených známých či příbuzných. Umožní za správní poplatek 500 korun zprostředkování údajů v základním registru a evidenci obyvatel o tom, zda a kde hledaná osoba žije, ovšem pouze s jejím souhlasem. Údaje o cizincích už nemají být podle novely v evidenci obyvatel, ale v cizineckém informačním systému policie.

Kvůli novému základnímu registru firem a živnostníků novela mění označování a způsob přidělování identifikačního čísla (IČO). Pro potřeby základního územního registru norma sjednocuje číslování domů podle principu, podle něhož již přidělené číslo popisné nebo evidenční nesmí být přiděleno znovu.