Opsaným seminárním pracím odzvonilo

Brno - Informatici z Masarykovy univerzity (MU) spustili nový internetový systém na odhalování opsaných seminárních prací. Do projektu nazvaného Odevzdej.cz se zatím zapojilo deset veřejných vysokých škol včetně pražské Univerzity Karlovy (UK). Ministerstvo školství poskytlo pětimilionovou podporu. Odevzdej.cz navazuje na projekt Theses.cz, který odhaluje plagiáty v závěrečných pracích.

Po systému vyhledávajícím plagiáty mezi seminárními pracemi volali učitelé z vysokých i dalších škol. Webové rozhraní jim umožní zřídit na stránkách účet, kam budou studenti vkládat seminární práce. Učitel pak může jednoduchým způsobem dokumenty zkontrolovat. Program je srovná s ostatními pracemi, závěrečnými pracemi z databáze Theses.cz a s dalšími zdroji dat, například s otevřenou internetovou encyklopedií Wikipedia.

Jan Kasprzak z vývojového týmu:

„Výhodou našeho systému je to, že funguje rozumně rychle nejen na datech v rozsahu desítek tisíc dokumentů, jako v této soutěži, ale i na více než milionu dokumentů, které jsou v našich systémech.“

„Systémy vzájemně spolupracují, a tak se zvyšuje pravděpodobnost odhalení podezřelých souborů,“ uvedl vedoucí obou projektů Michal Brandejs z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Nyní informatici pracují na propojení s lokálními systémy různých škol a překladu do angličtiny. Testují také vyhledávání plagiátů v celém internetu.

Systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích zavedla Masarykova univerzita jako první v Česku v roce 2006. Loni se připojilo více než 20 dalších škol. Počet souborů, s nimiž se práce porovnávají, tak vzrostl na téměř 1,5 milionu.

Školy zapojené do projektu Odevzdej.cz:

1. Česká zemědělská univerzita v Praze

2. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

3. Masarykova univerzita v Brně

4. Ostravská univerzita v Ostravě

5. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

6. Univerzita Karlova v Praze

7. Univerzita Palackého v Olomouci

8. Vysoká škola ekonomická v Praze

9. Vysoká škola polytechnická Jihlava

10. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích