Dohnal vrací úder - podal 12 kárných řízení na své kritiky z NKÚ

Praha - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) František Dohnal navrhl kárné řízení proti 12 členům kolegia NKÚ. Kolegium, které je vrcholným orgánem úřadu, upozornilo na nesrovnalosti v hospodaření NKÚ, za něž prý může Dohnal, a proto se kauzou začal zabývat kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Dohnal nyní čelí trestnímu oznámení za údajné chyby v hospodaření úřadu a chce se bránit všemi prostředky - například kárným řízením na celé kolegium kromě sebe.

Někteří členové kolegia při schvalování závěrečného účtu za loňský rok hlasovali pro usnesení, v němž upozornili na nesrovnalosti v hospodaření úřadu. Kolegium se skládá z 15 členů včetně prezidenta Dohnala. Podle mluvčí úřadu Radky Burketové navrhl Dohnal kárné řízení na všechny členy kolegia kromě Petra Skály, který nehlasoval, a dlouhodobě nemocné Ludmily Brynychové.

Usnesení, které většina kolegia odhlasovala, je podle Dohnala v rozporu se zákonem o NKÚ. „V usnesení byly uvedeny záležitosti, které nevycházely z objektivních zjištění, a tím ohrozili důvěru v nezávislost a nestrannost své osoby a úřadu jako celku,“ napsal Dohnal v prohlášení. Členy kárné komise tvoří prezident NKÚ Dohnal a dva soudci Nejvyššího soudu Pavel Kučera a Karel Hasch. Ústní jednání kárné komory se bude konat 17. července.

Dohnalovo hospodaření prověří auditor

Tento týden sněmovní výbor rozhodl, že vypíše výběrové řízení na znalecký ústav nebo auditorskou firmu, která hospodaření úřadu prověří. Najatý kontrolor by měl prověřit hospodaření od 1. ledna 2005 do konce loňského roku a u vybraných operací dokonce do 30. června letošního roku. Výsledek šetření by měl být znám do konce roku.

Oznámením pro údajné porušování povinností při správě cizího majetku se zabývá policie v Praze. Policie již požádala o potřebné doklady také členy sněmovního výboru. Úřad vedený Dohnalem údajně opakovaně upravoval rozsah zakázky tak, aby její hodnota klesla pod dva miliony korun. Poslanci Dohnala kritizují také za to, že si nechal od úřadu platit nájem dvou bytů, ačkoli má nárok jen na jeden, a další údajné nehospodárnosti. Předseda výboru Vladimír Koníček také již dříve vznesl návrh na zahájení kárného řízení s Dohnalem.