Na extremisty došlápne expertní skupina v čele s Komorousem

Praha - Ministr vnitra Martin Pecina a jeho první náměstek Jiří Komorous představili vládě expertní skupinu určenou pro koordinaci boje s extremismem. Měla by sjednotit postup ministerstva, policie i jednotlivých obcí, které se s podobnými formami násilí potýkají a zatím si s nimi moc nevědí rady. Podílet se bude i na tvorbě příslušných zákonů.

Čeští extremisté jsou podle ministerstva vnitra čím dál víc radikální, profesionální a mezinárodně koordinovaní, a proto představují každodenní bezpečnostní hrozbu. Vznikla proto expertní skupina, která má tři složky - oblast policejně-zpravodajské spolupráce, oblast právně-legislativní a oblast spolupráce s nevládními organizacemi.

Podle ministra vnitra Peciny je pro nápady nejdůležitější oblast poslední, naopak pro rychlý zásah ta první, neboť se týká zástupců bezpečnostních složek. Podle náměstka Komorouse, který skupinu vede, vázne třeba výměna informací mezi jednotlivými policejními složkami nebo mezi policií a radnicemi. Ministerstvo chce postup radnic sjednotit například tím, že bude pro tuto oblast pověřený vždy jeden úředník. „Tím by byl zajištěn jednotný výklad práva na celém území a jednotné zpracování celé té problematiky, aby to nebylo jinak v Plzni a jinak například v Brně,“ věří Komorous.

Víc se na extremisty zaměří i policie. Chce zřídit dvě nové speciální pořádkové jednotky. Tisíc mužů v uniformách bude policie nasazovat právě na rizikové akce jako třeba extremistická shromáždění. Zatím fungují dvě speciální pořádkové jednotky v Praze a v Brně. Cílem je pak dvojnásobek, tedy dvě v Čechách a dvě na Moravě. Protiextremistická expertní skupina funguje na ministerstvu vnitra už od začátku června. Dvě nové policejní speciální pořádkové jednotky by měly vzniknout do dvou let.