Záplavy způsobily škody za šest miliard, opravy začnou v srpnu

Praha - Dnes večer zřejmě naposledy zahrozí bouřky a přívalové lijáky, výstraha meteorologů platí do 23. hodiny. V příštích dnech ale do Česka začne proudit chladnější vzduch a povodňová situace by se měla uklidnit. Začínají se proto sčítat škody. Ministerstvo zemědělství je podle nejaktuálnějších dat odhaduje na šest až sedm miliard korun, na státním majetku jsou asi za čtyři miliardy. Nejhůře postižený je kraj Moravskoslezský (2,5 miliardy), Jihočeský (1,5 miliardy) a Olomoucký (1,25 miliardy). Voda způsobila škody zejména na infrastruktuře, ať už silniční, železniční nebo vodní. Velká voda také poškodila asi 2 200 domů - u 30 je nutná demolice. Záplavy si vyžádaly už 14 lidských životů.

Ministr financí Eduard Janota uvedl, že prioritou ministerstva je rychlá a transparentní likvidace škod. Kraje musí ve lhůtě 21 dnů dodat vládě podklady o škodách, které voda způsobila, a ministři pak schválí strategický plán obnovy území. Podle Janoty je zcela reálné, že by to mohlo být už počátkem srpna, a v té chvíli může začít rekonstrukce.

Zatím se zvažuje několik variant, odkud peníze na likvidaci škod čerpat. Jednou z nich je rezervní fond z likvidace povodňových škod v roce 2006, ve kterém zůstala jedna miliarda, a ta může být použita ihned. Další možností je převedení financí z privatizačního účtu na fond dopravní infrastruktury, ze kterého by se platily například poškozené komunikace. Evropská investiční banka navíc ministerstvu financí nabídla, že by odkoupila povodňové dluhopisy za výhodnějších podmínek, než jsou na trhu, a takto získané peníze pak může ministerstvo cíleně použít na řešení následků povodní. Celkově může takto ministerstvo čerpat až 12,4 miliardy korun, takto vysoká částka ale pravděpodobně nebude nutná. Podle ministerstva financí je pravděpodobná kombinace všech těchto způsobů, naopak se zřejmě nebudou vydávat povodňové dluhopisy pro občany.


Peníze na likvidaci škod uvolňují i kraje, předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) uvedl, že finance uvolňují i kraje zatím nepostižené. Snahou asociace je prý likvidaci škod sjednotit, chce například na internet vyvěsit požadavky jednotlivých krajů na materiální pomoc, protože se hlásí řada firem i jednotlivců s tím, že by chtěli pomoct - někdy ale nevědí, jaké konkrétní pomůcky postižené kraje potřebují.

Hašek dále uvedl, že kraje se budou co nejvíce snažit pomoci postiženým
obcím a hledat způsoby, aby jejich obnovu nekomplikovala administrativa.
Jako příklad zmínil využívání zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby
mohl být po konzultaci s antimonopolním úřadem uplatňován co nejrychleji.

Schodek bude kvůli povodním vyšší 

Kvůli povodním naroste schodek státního rozpočtu, který dosud ministerstvo financí chtělo udržet okolo hranice 150 miliard korun. Eduard Janota uvedl, že doufá v nárůst jednotek miliard a všechny ukazatele ministerstva tomu zatím nasvědčují. Nicméně ještě není zcela jasný dopad povodní třeba na drobné podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, kteří můžou skončit v sociální pasti. To by pak znamenalo jak snížení příjmů státního rozpočtu na daních a sociálním pojištění, tak i další výdaje na sociální dávky. Schodek tak může narůst i ke 170 miliardám.

Hlavní hygienik Michael Vít v Otázkách Václava Moravce oznámil, že
epidemiologická situace v oblastech postižených záplavami je relativně
klidná, vyskytlo se jen několik desítek průjmových onemocnění. V zasažených oblastech by počátkem příštího týdne mělo začít očkování zhruba 3200 dětí ve věku tři až pět let proti žloutence.